De Gesteentetuin Schokland ligt in het Schokkerbos, nabij het voormalige Zuiderzee-eiland Schokland. Het is een geologisch reservaat waar Saale-keileem, met vele zwerfstenen, aan de oppervlakte komt. Eenzelfde soort keileemreservaat, dat vanVan der Lijn (schrijver van het beroemde 'keienboek'), ligt nabij Urk. In het informatiecentrum van de Gesteentetuin Schokland staat het volgende te lezen:

Tijdens de voorlaatste ijstijd zijn veel Scandinavische zwerfstenen met landijs in de Noordoostpolder terechtgekomen. Het vele keileem dat met het landijs meekwam is zelfs de basis van het huidige Urk en Schokland. Bij het droogleggen van de Noordoostpolder kwamen de stenen boven water. In de Gesteentetuin liggen vele van deze stenen.

In het informatiecentrum is een expositie te zien, die toelichting geeft op de geologische geschiedenis van de Noordoostpolder. Binnen staat een heuse gletsjerwand met vele stenen, maar ook een diaklankbeeld informeert de bezoekers. Er is een klein bos aangelegd met wetenswaardigheden over het Schokkerbos.

De Gesteentetuin is in het beheer van stichting Flevo-landschap.

 

 

 

Gesteentetuin Schokland. Na het afsmelten van de Saalegletsjer bleef er van de morene een soort droge rivierbedding met stenen over. Bovenop de kleine keistenen liggen de grotere keien. En dat geheel ligt weer bovenop het keileempakket dat tijdens de Saale-ijstijd in Noord Nederland werd afgezet. Dit is de setting waarin zo'n 40.000 - 30.000 geleden door abrasie de windkanters gevormd werden. Hoe het kan dat er daarna geen dekzand overheen is afgezet is niet duidelijk. Uit deze tuin komt de windkanter van @rcheoforum.
terug naar sluiting natuurmuseum