De artefacten van de 'Neanderhalers in Frieslân' in het IJstijdenmuseum te Buitenpost. Door Marcel Niekus 'Hyalithicum' genoemd. Om de hoogglans, het hyaliet, beter de doen uitkomen is deze opname in Photoshop zodanig bewerkt dat de artefacten in een verduisterde ruimte lijken te liggen. Het effect is dat de hoogglans extra zichtbaar wordt. Sommige stenen fonkelen werkelijk als edelstenen. De lichtval op de stenen wordt niet teruggekaatst door het originele oppervlak van de stenen, maar door het laagje hyaliet dat er in het begin van het Eemien, direct na het afsmelten van het landijs van de Saalegletsjer op is afgezet. De milieu-omstandigheden voor dit afzettingsproces waaren toen daarvoor precies goed.

Deze artefacten zouden het bewijs zijn dat de Neaderthaler in Fryslân vertoefd zou hebben. Ze komen van diverse locaties op het Drents/Friese keileemplateau, van Mander tot aan Buitenpost. Ze werden allemaal gevonden aan de oppervlakte van akkers. Vaak werden ze aangetroffen tussen de artefacen op de vindplaatsen van de latere Holocene culturen van het Hamburgien, de Tjongercultuur, het Ahrensburgien, het Mesolithicum en het Neolithicum, die soms fraai gelegen zijn in het landschap. Daarom wordt gesteld dat de Neanderthaler ook voorkeur had voor dit soort locaties.

Het zoeken naar Neanderthal-nederzettingen in deze Holocene laag is tijdverspilling, want de Neanderthaler stamt uit een andere tijd en leefde op de bodem die wij nu 'het keizand' noemen. Deze ligt stratigrafisch gezien dieper weg, onder al de boven genoemde culturen uit het Holoceen.

De stenen in de vitrine zijn, op een enkel stuk na, allemaal driftartefacten die met het Saale-ijs, of tijdens het afsmelten daarvan op het Drents/Friese keileemplateau terecht zijn gekomen. Ze zijn van voor 130.000 BP en behoren tot de Markkleebergcultuur van 180.000 BP en de nog oudere Heidelbergcultuur. Binnen het Markkleebergien komt ook de Levalloistechniek voor. Ook dat type is als hoogglanzers terug gevonden en ligt eveneens in de vitrine. Het is met name het voorkomen van deze artefacten, waardoor nu al decennia lang een soort hoogglans-Moustérien van het MTA is gecreëerd in Noord-Nederland. Deze categorie heeft nergens anders in Europa geleid tot een dergelijke determinatie. Blijft de vraag: waar zijn de bijbehorende nederzettingen? Het hoogglanzende laagje hyaliet op de stenen zorgt voor de sterke weerkaatsing van het licht.