BIJ HET APAN-BETOOG

Mogelijk kent u het tijdschrift ‘Archeobrief’ van de SNA. Dit blad wordt als vakblad voor de Nederlandse archeologie gepresenteerd. In het nummer 2006 - 1 stond nevenstaand betoog. Door de redactie van de SNA werd het secretariaat van de APAN op de mogelijkheid gewezen om een betoog te schrijven voor dit blad. Dit naar aanleiding van kritische mailwissels vanuit het secretariaat over de gebrekkige nieuwsverstrekking op de SNA-site over het Eemsterrapport van het team Roebroeks. Men had alleen het algemene persbericht daarover opgenomen. Dus geen eigen mening of oordeel gevormd. Daar mochten ze wel op aangesproken worden. Prof. Dr. Louwe Kooijmans was niet zo ingenomen met dit betoog en noemde het in een mail aan het secretariaat een uitglijer van de SNA-redactie en stelde dat het nooit geplaatst had mogen worden. De inhoud noemde hij onzin en gezeur. Hij had de SNA-redactie er op aangesproken en hij zou op dit betoog gaan reageren als de ‘vertegenwoordiger van de Nederlandse archeologie’.
Op de SNA-site staat nog steeds geen kritische bespreking van het rapport Roebroeks. Men kan zich niet langer verschuilen achter de opmerking dat daar zo moeilijk aan te komen was. Wat prof. Louwe Kooijmans ook schrijft, de twijfel over het functioneren van de Paleotop is gezaaid. En dat nog wel in het vakblad van de Nederlandse archeologie. Het wordt nu tijd dat de landelijke vereniging van beroepsarcheologen (NVvA) zich eens gaat buigen over het Eemsterrapport-Roebroeks en daarnaast bepaalt of prof. Louwe Kooijmans in deze kwestie wel de juiste vertegenwoordiger kan zijn van de Nederlandse archeologie, hij is immers geen Paleo-deskundige.

 

 

terug naar sluiting natuurmuseum
terug naar Leemdijkbijl-proeven