Op 15 januari 2005 plaatste Het Dagblad van het Noorden nevenstaand artikel. Volgens de APAN had de kop boven dit artikel moeten luiden:

'EEMSTER IS ZO ECHT ALS HET MAAR KAN' en met als ondertitel; 'Onderzoek team Roebroeks deugt van geen kant. De provinciaal archeoloog van Drenthe, Wijnand van der Sanden, had wel eens mogen protesteren in plaats van klakkeloos het aan alle kanten rammelende rapport Roebroeks via de Nieuwe Drentse Volksalmanak 2004 te publiceren. Hij heeft de provincie Drenthe moedwillig met het zoveelste schandaal in de zaak Vermaning opgescheept'.

Bij de file APAN/EXTERN en dan bij APAN/EXTERN 11 - het Eemster waarheid in situ nummer - kunt u meer informatie vinden over het rapport Roebroeks en hoe een mening van Harry Huisman daar onterecht in werd gebruikt om Eemster zwaar verdacht te kunnen maken

Middels dit krantenartikel en het tvDrenthe-optreden heeft Huisman zich nog kunnen rehabiliteren. De leden van het team Roebroeks zagen in de acties van Huisman echter geen aanleiding om hun negatieve mening over Eemster te herzien. Ook Wijnand van der Sanden zag er geen aanleiding in om Eemster opnieuw als een bedreigde vindplaats te beschouwen. Vals is vals was hun motto.

 

terug naar sluiting natuurmuseum