In de stuwallen van de Utrechtse Heuvelrug werden duizenden paleolithen gevonden uit verschillende cultuurperioden. In de groeve Kwintelooyen te Rhenen werden o.a. nevenstaande artefacten geborgen. Het is een complete toolkit van de Midden Acheuleén traditie 'Plisnian'.

De paar artefacten die door de wetenschap officieel als stuwwalvondsten in het boek 'Verleden land' werden gepresenteerd steken hier nogal magertjes bij af.

terug naar allen die er bij waren
terug naar: Neanderthalers bij Balloo ?