VONDSTBESPREKINGEN
EEMSTER WAARHEID IN SITU
TJERK VERMANING
OVER DE APAN
BOEKBESPREKING
FILM
(APAN) VISIES
ACTUEEL
APAN/EXTERN
APAN ONDERZOEKEN
ARTEFACTEN-HER-DETERMINATIE
contact

NEANDERTHALKAMPEMENT BIJ ASSEN-NOORD (BALLOO). In december 2008 werd in het Dagblad van het Noorden deze spectaculaire ontdekking wereldkundig gemaakt. ApanArcheo had de primeur van het verspreiden van de eerste foto's van de gevonden artefacten. Opvallend aan deze ontdekking was dat ze precies, op de maand af, dertig jaar na de vrijspraak van Vermaning in het Drents Museum werd gepresenteerd. Het ging om drie vuistbijlen die geen vuistbijlen bleken te zijn, met daarnaast nog wat ondefinieerbaar steentuig. Assen-Noord was in 2008 de opmaat naar de groteske landelijke campagne van de opening in nov. 2011 van het nieuw verbouwde Drents Museum. Deze campagne wordt ondertseund met herhaalde harde aanvallen op de integriteit van wijlen Tjerk Vermaning.
Naar het artikel


NEANDERTHALERS IN FRYSLÂN Dit artikel is een kritische bespreking van de expositie Neanderthalers in Fryslân die in 2008 in het IJstijden Museum Buitenpost was ingericht. Het ging om windlakkers zonder een in situ.ApanArcheo plaatst vele foto's van deze 'driftartefacten', met daarnaast foto's van artefacten van Oostermeer Schuilenburg. Daar was de Friese Neanderthaler thuis, in situ dus. Die vondstgroep werd in de winter van 1988/89 deels opgegraven door prof. Henk Kars. De artefacten van Schuilenburg worden tot op de dag van vandaag als 'incerto facto's' en 'naturolithen' aan de kant geschoven. Oordeel zelf.
Naar het artikelHARRY HUISMAN EN DE SLUITING VAN HET NATUUR MUSEUM GRONINGEN IN 2007 en het Eemsterdebacle van het team Roebroeks in 2004
Het artikel over Harry Huisman, de conservator van het voormalige Natuur Museum Groningen.Hij kreeg ongewenst een rol in de zaak Vermaning toebedeeld. Zijn kennis van het Drents keileemplateau en dan met name van de daar te vinden steensoorten, werd gebruikt om Eemster mee vals te kunnen verklaren. Lees hoe Harry na het zien van vuistbijlen van Eemster zijn mening herziet en zich distantieert van het rapport Roebroeks over de valsheid van Eemster.
Naar het artikelBESTEL DE DVD 'HET BIPOLAIRE TOOLKIT CONCEPT'
Naar artikel, of klik foto. Deze film is de ultieme uitleg bij deze onbegrepen techniek.
Met duidelijke visualisaties van de aambeeld techniek door Ton van Grunsven. Klik op de foto voor meer uitleg en hoe te bestellen.
The DVD 'The bipolar toolkit concept' is also available in English. Order now!
1: English PDF 'Bipolar techniques in the Old-Palaeolithic'. download here
2: English PDF 1.8 MILLION YEARS OLD ARTE- FACTS FROM THE NETHERLANDS'. download here


28 Noordzee vuistbijlen

De beroemdste vondstgroep van Europa. De vinder, Jan Meulmeester, heeft er de British Archaeology Award 2008 mee gewonnen.
Naar het artikelDE VERGETEN SMILDERSPITS
2009 - 27 februari. Bijzondere vondsten uit de collectie Albert Siebring - Assen. Het gaat om een 'verse' midden paleolithische spitsschaaf uit de Micoquien-traditie en twee artefacten van edelhertgewei uit het Neolithicum.
Naar het artikel

DIEDERIK POMSTRA
2008 - 22 december: HET RAADSEL VAN DE 7000 JAAR OUDE POLDERWEGBOOG.
EEN VERSLAG VAN DE RECONSRUCTIE WERKZAAMHEDEN VAN DIT WAPEN. GEVONDEN BIJ DE AANLEG VAN DE BETUWEROUTE NABIJ GIESSENDAM/HARDINXVELD.
Naar het artikel

MARIE SORESSI
HET MOUSTÉRIEN IN WEST-EUROPA

ACTUEEL - 2008 - 15 oktober: Binnen het onderzoek van de Franse wetenschapper Marie Soressi naar de verspreiding van het Moustérien de tradition Acheuléenne, het MTA, in Noordwest-Europa, is Noord-Nederland een witte vlek.
Hoe kan dat? Er zijn toch meerdere kampementen en slachtplaatsen gesitueerd op het Drents/Friese keileemplateau en op de stuwwallen bij Oldenzaal/Mander. Was dat bij haar onbekend ?

Naar het artikelABRASIE
IN MUSEUM LES EYZIES

Een bijzondere opstelling van een vuistbijl in het Museum van Les Eyzies de Tayac in de Dordogne in Frankrijk, levert het zoveelste bewijs dat de wind/ zand/hoogglans/theorie een farce is.
Naar het artikel

LE GRAND PRESSIGNY
HET DORP DAT ZOVELEN GOED KENNEN

Klik op de foto voor uw virtueel nostalgische wandeling door Le Gand Pressigny, hét prehisto-dorp van Frankrijk. Bij velen bekend.

Naar de wandeling

APAN/EXTERN 12 PDF
DOWNLOAD DE APAN/EXTERN 12 PDF

APAN/EXTERN - 2008 - maart: APAN/EXTERN 12 is in z'n geheel als een PDF on line gezet. Elk artikel is afzonderlijk te openen en daarna uit te printen.

Naar APAN/EXTERN 12

CARTOON
EEMSTER, HET PLEKJE DAT NIEMAND WIST

VERMANING - 2008 - maart:
De cartoon 'Het plekje dat niemand wist' uit 1988 is toegevoegd aan de file 'Vermaning'. Het is een jachttafereel. Nu 20 jaar later is er niets veranderd.

Naar de cartoon


LIMBURGS MUSEUM
BRONSTIJDSCHROOT EEN VERVALSING

VONDSTBESPREKINGEN - 2008 - januari:
Limburgs Museum bedrogen met het schroot-depot van een smederij uit de Bronstijd in Midden Limburg. En met info over speciale Europese Bronstijd
bouwwerken en vondsten.
Naar artikel

COLLECTIE GROOT OBBINK
HARD MANGAANERTS ARTEFACTEN
VONDSTBESPREKINGEN - 2007 - december:
Hard mangaanerts- artefacten uit Midden Overijssel en in de IJsselstreek van 400.000 BP. Collectie Dick Groot Obbink Vierakkker.

Naar artikel

COLLECTIE SIGRID WOLFF
MEER SMILDIEN UIT SMILDE e.o.
VONDSTBESPREKINGEN - 2007 - maart
:
Meer 'Smildien' uit het zoekgebied van Tjerk Vermaning. Collectie Sigrid Wolff Appelscha.
Naar artikel


PALEO-DOCUMENTAIRE
FILM:
Stenen zoeken in het post-Vermaning tijdperk. Met Henk Geertsma het veld in. Een videofilm van tv Drenthe. Gemaakt door: Hylke Meijer. Duur: 22 minuten.
Naar uitleg bij film Direct naar film

EEMSTER
ALLES OVER DE VINDPLAATS EEMSTER

EEMSTER WAARHEID IN SITU:
Over de geschiedenis van de beroemde vindplaats Eemster. Met vele foto's en beschrijvingen van de artefacten.

Naar artikel

OVERDENKING
DE STEENTIJD EN DE AMATEURS
OVER DE APAN:
Voor allen die er bij waren. Over de APAN in de tijd. Een kritische analyse van het onderzoek naar de Oude Steentijd van ons land.

Naar artikel

VERMANINGFILE
ENKELE POSTERS EN EEN CARTOON

VERMANING:
Deze file wordt onregelmatig aangevuld met relevante informatie.
Naar artikelAPAN/EXTERN
OVER HET LIJFBLAD VAN DE APAN

APAN/EXTERN:
Een korte opsomming van alle artikelen die in de loop der jaren in dit tijdschrift zijn verschenen. Er zijn inmiddels 12 nummers uitgegeven. APAN/EXTERN 11 en 12 kunnen als een pdf gedownload- en daarna geprint worden.
Naar artikel

WINDLAK=HYALIET
OVER EEN STRANDPAAL, HYALIET EN MEER

APAN ONDERZOEKEN:
Wordt aan gewerkt. De onderzoeken naar windlak=hyaliet zijn reeds in een aantal artikelen verwerkt.
Naar voorbeeld

ATLATL-NL
DE EERSTE ATLATL VAN NEDERLAND
werd alvast summier gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift The Dart uit Ohio. Dat heeft veel positieve reacties uit de USA opgeleverd. Wegens gedaan werk aan actuelere onderwerpen is het geplande artikel over dit artefact opgeschort naar 2012.


NAAR BERICHTEN ARCHIEF

 

 

 

omslag
Op donderdag 5 juli was de expo Vermaning in het Drents museum het onderwerp in het NPO-radio 1 programma "Langs de lijn'. Luister en kijk naar de twee hoofdrolspelers in de zaak Vermaning anno 2018 Wijnand van der Sanden en Marcel Niekus. Het lijkt er op dat de twee archeologen totaal ontredderd zijn na het ingevoegde interview met kunstenaar/archeoloog Klaas Geertsma. Opvallend is dat Van der Sanden stelt dat de artefacten van Hoogersmilde er 'waarschijnlijk' gewoon in de grond zijn gestopt. Klik op de papegaai. Over zijn Eemsterfalen uit 2004 verhaalt hij niet!
Klik papegaai voor radio interview
dezaak
Nog tot en met 13 januari 2019.
Klik foto voor filmpje.
Klik hier voor Radio 1 interviews van zondag 6 januari. VPRO - Het spoor terug. Met Vermaning, Wijnand van der Sanden, Diderik van der Waals en de advocaat Reinder van der Molen.

HET MESO-NUMMER
APAN/EXTERN17
Formaat A4
100 pagina's, waar-van 61 fotopagina's. Foto's op ware grootte.
Met kaarten
en schema's.

DE MEEST BESPROKEN PUBLICATIE VAN
DE APAN.
Bestel HIER
KIJK HIER INHOUD

DE
WAAL TEXEL

WAAR ZIJN DE OPGRAVINGS
GEGEVENS VAN SCHUILENBURG
GEBLEVEN?

SJOEMELARCHEOLOGIE
VAN DE HEREN
HENK KARS EN
FRANS DE VRIES
DE ONTKENNING VAN SCHUILENBURG

Klik hier en hier
film
AB LAGERWEIJ
JAN WILLEM VAN DER DRIFT
GOVERT JOHANNES VAN NOORT
DICK MOL
BEN WALET
KLAAS GEERTSMA
ANTON VAN DER LEE

In 2014 bestond de APAN vijfendertig jaar. Dat heugelijke feit resulteerde in een prachtige expositie in Museum TwentseWelle in Enschede, getiteld: APAN, 35 jaar reuring in de wetenschap-pelijke wereld.
Nu zijn we weer vijf jaar verder en bestaat de APAN dus veertig jaar.

40 JAAR APAN.

Vijf jaar geleden zijn er van zeven APAN-leden videoportret-ten gemaakt.
Dit in het kader van de grote APAN-tentoonstelling in TwentseWelle in 2014. Daarin vertellen de leden over hun vaak vernieuwende visies. Misschien heeft dat de algemene ge-dachten over de steentijd wel beïnvloed.
Wie weet....

Hiernaast de links naar de films. Klik op de namen voor de weergave.

TON VAN GRUNSVEN vuursteensmid

A
P
A
N
E
X
P
O

20
14

T
W E
N
T
S
E
W
E
L
L
E


40 JAAR APAN
1.800.000 BP ENGELAND
BIPOLAIR-TECHNIEK
WINDLAK = HYALIET
IJSTIJDBEESTEN IN DE NOORDZEE
OUDE STEENTIJD VD STUWWALLEN
HET RAADSEL VAN DE JADEIETBIJLEN
RENDIERJAGERS IN BRABANT
Dit is de titel van de lezing van Klaas Geertsma, gehouden in Tongeren op 13 april 2019.
Klik op het plaatje.
stone
Klik op foto voor de lezing
REUSACHTIGE BOUWWERKEN MET BIJBEHORENDE KUNSTWERKEN, GEMAAKT VAN DE HARDSTE STEENSOORTEN. EN DAT ZONDER GEBRUIK VAN MACHINES? OORDEEL ZELF. Zie hier en hier
UIT HET MEGALITHICUM

OVER HIJKEN VAN VERMANING uit 1967
De grootste Neanderthal site van Noord-Nederland. Verbaas u over de pracht van de vuistbijlen. Lag tot eind 2017 achter slot en grendel. Hier voor het eerst te zien. Dit vals? Kom nou zeg. Zie filmpje Frans de Vries en Marcel Niekus.

Klik HIER of op foto
walvisklein

HIJKEN DE WALVIS OP HET DROGE
FotoLezing 26 okt. 2019 door Klaas Geertsma
119 foto'

N I E U W

BOEK: NEANDERTHALERS IN NOORD-NEDERLAND 1000x VERKOCHT. DUIZEND KEER JACHT OP BLOTE VOETEN OP EDELHERT OP DE TOENDRA
IN DE WINTER, 3 dec. 50.000 BP. DIT DIER HOORT NIET IN EEN DERGELIJK LANDSCHAP.
HET IS EEN BOSBEWONER.

MARCEL NIEKUS MOET MAAR EENS MET DE BILLEN BLOOT EN UITLEGGEN WAAR DAT EDELHERT VANDAAN KWAM Klik hier en hier

NIEUW
APAN/EXTERN 18
ENGELSE VERSIE

THE PALEOLITHIC
HOW AND WHY
Door. J.W. vd. Drift

Klik hier of op omslag

face4b
edel
FACEPALM 2019
ext18
rijtje
Vanaf 2017 acht evenementen met Vermaning in de hoofdrol
Voor meer info klik hier of op de evementenrij
NIEUW
west

APAN/EXTERN 13, 14, 15, 16 en 17 zijn nu te downloadfen als PDF's. Klik op een omslag. De andere nummers, vanaf nr 1 t/m nummer 10, van APAN/EXTERN zijn via deze link https://awn-archeologie.nl/werkgroep/steentijd/publicaties-apan/ als PDF's te downloaden (met dank aan Ruud Hemelaar) Nummer 11 hier en nummer 12 hier. Het artikel 'De oudste archeologische vondsten van Nederland' uit EXTERN 14 van Jan Willem van der Drift, Engelse versie, download hier: OLDEST ARCHAEOLOGICAL FINDS FROM THE NETHERLANDS.

DOWNLOAD NU
ext15
ext16
ext18
MESOLITHICUM VAN DE WAAL
OP TEXEL
DE GROTE BLUNDER VAN MARCEL NIEKUS
WAT GEBEURDE ER MET DE NEANDERTHALERS?
nean3
LEIDEN-LEZING 2018 - Door Jan Willem van der Drift
HIER NEDERLANDSE VERSIE
HERE ENGLISH VERSION
WHAT HAPPENED TO THE NEANDERTHALS?
mousklein

BALLOO EN PEEST
MOUSTERIEN OF MARKKLEEBERGIEN

Klik foto en HOT FLINT voor uitleg

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles in dit filmpje over Balloo - Assen-Noord van Marcel Niekus- is nu PEEST. HOE KAN DAT? Zie boek Neanderthalers in Nrd Nederland Toendra is nu steppe-achtig landschap geworden!
Toendra is inmiddels veranderd in steppe-achtig landschap.
Zie hier
Maar ook daar was het edelhert afwezig.
WANNEER WERD BALLOO PEEST, EN WAT IS ZEYEN? Klik HIER voor vele nieuwsberichten vanaf 2008 over de Neanderthaler in Nrd Nederland. Het is een vreemd doolhof.
FACEPALM

HET BOEK 'VALSHEID
IN GESTEENTE'
WAAR BLIJFT HET?
ER IS NIKS MEER OVER TE VINDEN OP HET NET.
WAS HET BLUF?

17 nov 2020

Ook niet te vinden op de site van de uitgever BARKHUIS.
Klik op 'geen boek'


Ook niks te vinden op de website Archeoforum van de initiatiefnemer Frans de Vries, zelfs geen foto van de omslag. De titel van het boek wordt zelfs niet vermeld! In 2011 werd er voor het laatst over bericht. Trots werd er kond gedaan dat er door de media aandacht aan werd besteed.
Zie hier de links.

Volkskrant artikel
Dagblad van het Noorden
Documentaire Omrop Fryslân

Op Toonbeeld van Frans de Vries, met foto's van Hoogersmilde.

EN NU?

venus-

,

OP REIS MET DE VENUS VAN MAASTRICHT
LEZING DOOR JAN WILLEM VAN DER DRIFT
KLik hier of op de foto voor de lezing.

DE APAN TOT EN MET 2020, EN EEN VERHELDE-REND INKIJKJE IN DE GEDACHTENWERELD VAN EEN SPECIALIST OUDE STEENTIJD. Door Klaas Geertsma. 61 pagina's met veel artefacten.
Klik hier

 

40 JAAR APAN

MET VELE FOTO'S, POSTERS EN NOG WAT OM TE LEZEN.
MET ALS MOTTO:
In een ruimte met kaarsen is een gloeilamp ongewenst!!! (Sjesco Olischläger)

Jan Willem van der Drift in Amerika. In vijf verhandelingen in het internettijdschrift Pleistocene Coalition News zet hij zijn visies betreffrende de oude steentijd op een rijtje. Over bi-polair en meer. Klik hier of op de foto.
jwklein
usa
APAN IN AMERIKA
NIEUW ARTIKEL
Paleolithische Pionier Technologie in Banholt (Limburg).
Jan Willem van der Drift*, Sjesco Olischläger en Pieter Dijkstra

KLIK HIER VOOR NEDERLANDSE VERSIE
KLIK HIER
VOOR ENGELSE VERSIE

5 juli 2021

De vindplaats
PEEST juist
gedateerd op basis van geologie, typologie van
de werktuigen en door studie van vele opgravings-
gegevens van deze al eerder
in Europa aangetroffen cultuur.

NIEUWE WEBSITE
TJERKVERMANING.NL
IN DEZE KRONIEK ALLES OVER DE AFFAIRE VANAF HET BEGIN IN 1969 TOT NU
Klik hier

Door G.J. van Noort en K.Geertsma
Klik hier voor artikel.
EYE OF THE STORM
NIEUWE GEOLOGIE
andy

ANDY (Andrew) HALL EN DE GEOLOGIE VAN DE AARDE IN EEN ELEKTRISCH PERSPECTIEF Immanuel Velikovsky als inspiratiebron en nog wat over de plasmawetenschapper Anthony Peratt. Door Klaas Geertsma

OPEN HIER
BE THE FIRST TO KNOW
!!!
Het OOG van Ravenswoud
NIEUW Zo echt als maar kan
Zie voor foto's en uitleg HIER en HIER
NIEUW: DE VERMANING VUISTBIJL

WIE VERVALSTE DE ECHTE VUISTBIJLEN VAN VERMANING?
ZIE AANKONDIGING PRESENTATIE VALSHEID IN GESTEENTE OP
2 JUNI 2022


Klik HIER
Stenen zoeken in het post Vermaning tijdperk.
DE WRAAK VAN GRADA VERMANING klik hier
Drs. MARCEL NIEKUS MAAKT SOKKELVERWERING klik hier
BLADER DOOR BOEK 'VALSHEID IN GESTEENTE' klik hier

Het is een magere vertoning. Er worden maar enkele artefacten van Hoogersmilde en Hijken getoond. Van Eemster idem. JA JA ! En toch zijn die 1100 samen vals. Dit onderzoek is beschamend bedroevend. De grijs/bruine fotomodder in dit boek is zo dik, om daar doorheen te baggeren is zwaarder dan Wadlopen. Wie zijn de wetenschappers, buiten de auteurs, die op deze barre tocht meelopen tot het eindpunt? Tip: hebt u last van scherpe stenen op uw pad? Hans de Kruyk slijpt ze plat. Binnenkort wedstrijd Liesegangringen gooien in uw stad of dorp onder leiding van de poppenspeler drs. Frans de Vries. Aanmelden bij Jean Pierre de Warrimont. 2e prijs, een door drs. Niekus gesigneerd boek van Valsheid in gesteente.

Nederlandse archeowereld lamgeslagen door boek Valsheid in gesteente. Leo Verhart ontmaskert de hetze tegen wijlen Ad Wouters
Klik HIER

VAN
BALLOO
WORDT
PEEST

GEMAAKT

KLIK

HIER

KLIK

Vermaning, gestorven door wetenschappelijk bedrog
klik HIER
Stenen zoeken ik het post-Vermaning tijdperk. Video.
Klik HIER

klik op een omslag onder de berichten, dat kan
HET RAADSEL VAN DE JADEIETBIJLEN
scroll voor artikelen

VIJF HILARISCHE KRITIEKEN OP VALSHEID IN GESTEENTE IN DE VORM VAN VIJF POSTERTJES

LEERZAAM - CHECK DIT !
LICHAAMSTAAL ALS AANWIJZER
HIERDOOR ONTSTOND IN 1969 DE ZAAK VERMANING

DEEL1 KLIK HIER DEEL2 KLIK HIER
DEEL3 KLIK HIER
DEEL4 KLIK HIER
DEEL5 KLIK HIER

HIJKEN 'DE WALVIS OP HET DROGE' KLIK HIER
DE GROOTSTE VALS VERKLAARDE MIDDEN PALEO SITE
OP HET DRENTS KEILEEMPLATEAU. 120 FOTOPAGINA'S
fil
JA! VERBAAS U KLIK PLAATJE
EEN INTERVIEW MET NIEKUS EN DE VRIES IN HET DAGBLAD VAN HET NOORDEN VOLLEDIG ONTKRACHT.
KLIK FILMPJE
met F. de Vries

WIE OF WAT IS DE VENUS VAN RENANCOURT
Klik foto voor korte versie. Klik HIER voor lange versie. Visie Klaas Geertsma

?
?
?
?

venus
klik kat voor grote kat

DE BOEMERANG

boom
WIE MET VALSHEID IN GESTEENTE WERPT
lam

Lammert Postma,
mede-auteur van
Valsheid in ge-steente heeft een eigen agenda. Het lijkt er op dat hij niet zo overtuigd is van de valsheid van de Vermaning vuistbijlen. Klik foto. Hij dekt zich in voor de toekomst. Slim?

nieuw klik foto

schurk of slim?

NIEUW SOKKEL-WINDLAK-PORNO Klik HIER
pr
Ga naar interview met Roos van Lint van de Groene Amsterdammer. Klik HIER voor List en bedrog in de Nederlandse archeologie.
ARTIKEL DE GROENE AMSTERDAMMER
Klik op foto

Boek 'Valsheid in gesteente'
als gevaar voor de
geestelijke gezondheid.
Met gefilmd radio-interview Marcel Niekus en Wijnand van der Sanden.
Voer voor lichaamstaaldeskundigen.


NIEUW
KLIK HIER
omslag

Dit boek uit 1973 was het antwoord op het onrecht Verrmaning aangedaan. Het werd nooit algemeen verspreid wegens dreigementen vanuit de wetenschappelijke wereld richting de hoofdredacteur.
Klik omslag voor inhoud.
Er zijn enkele stuks bewaard gebleven.

NIEUW
OVER DE APAN
LEES DIT, KLIK PLAATJE

Biografie VERANDEREND VERLEDEN uit 2019 van Prof. dr. HT WATERBOLK,
EINDELIJK SPREEKT HIJ
OVER ZIJN ZAAK VERMANING


klik hier

WIE CORRIGEERT DEZE MISSTAP?
NIEUW OPEN DEZE FILE
NIEUW J'Accuse.De Zaak Vermaning - van Ad Wouters. klik hier
.
lies
NIEUW AFGANG MET LIESEGANG 2

Klik hier of op de foto
De misleiding van drs. F. de Vries

NIEUW

In het boek 'Valsheid in gesteente' worden ijzerbanderingen in vuursteen ingezet tegen de echtheid van Hoogersmilde van Vermaning. Er wordt beweerd dat het Liesegangen zijn. Dit is een zware misleiding. Kan het bedrog genoemd worden?
Lees dit artikel.

!
Liesegangen in muur Le Grand Pressigny
Met vele foto's
NIEUW Verboden film over Zaak Vermaning Klik hier
DE RECHTERLIJKE
DWALING VAN DE
Veronica film 1983
ficronklein
De FICRON van Hijken. Een onbekend type vuistbijl in 1967.
In het artikel vele Europese voorbeelden. Het ultieme bewijs van echtheid. Klik foto.

dit

In het Dagblad van het Noorden stond zaterdag 8 juli een artikel van Job van Schaik over Vermaning in de vorm van een open brief met de aanhef: Omzien in verbijstering.
De APAN beschouwt deze 'brief' als karaktermoord op een overledene.
klik HIER.

Job van Schaik door de bocht. Redactioneel commentaar van
het DvhN.
Klik Hier

KLIK OP DE FOTO VOOR BIJSCHRIFT
NIEUW
EVEN AANKLIKKEN: MARCEL NIEKUS EN WIJNAND VAN DER SANDEN DELEN EEN BREVET VAN ONVERMOGEN UIT AAN DE ARCHEOLOGEN UIT DE PERIODE 1965 - 1975
WAAR HEERST HET WINLAKDOGMA?
OOK TE NOEMEN: 'DE W A T E R B O L K BAN'
KLIK HIER
pap
EXPOSITIE VERMANING is een FACEPALM
Klik foto professor

De APAN expositie in in het Streekmuseum Volkssterrenwacht in Burgum was een groot succes. De APAN dankt bij deze het bestuur en de werk-groep steentijd van het museum voor de geboden gastvrijheid en dan in het bijzonder de heren Emil van Boekel en Evert Kra-mer. Ook danken we alle bezoekers die gedurende de vier maanden een kijkje zijn komen nemen. En natuurlijk danken we alle APAN-leden die op de feestelijke afslui-tingsdag aanwezig waren en de lezingen hebben bijgewoond.


NIEUW
- Met APANcommentaar aangevuld. Stapert in het Drents Museum DvhN18/8/18: 'Vermaning was een echte boef, maar hij wordt als een soort knuffelcrimineel gepresenteerd. Dan is er toch iets niet goed gegaan'. Dit is er mis gegaan: Het genegeerde onderzoek van dr. G. Boom uit 1975. Open het Het Rapport Boom en hier een postertje ter verduidelijking van het wanneer van het rapport Boom.
links
APANARCHEO toont de werkelijke Steentijd van ons land. Die is vele malen ouder dan algemeen wordt onderwezen. Alle Steentijd cultuurfases vanaf de oudste tijden, vanaf 1.5 miljoen jaar geleden t/m het Neolithicum, zijn door amateurs terug gevonden.

Het grondgebied waarop het huidige Nederland ligt was niet geïsoleerd. De delta met zijn vele rivieren trok onnoemelijk veel wild en gevogelte aan. Het was daarom een geliefd verblijf- en doortrekgebied van de Steentijdmens, zowel in koude als warme klimaten.

APANARCHEO voert u naar werelden ver voor onze tijd. Niet alleen naar materiële, maar ook naar spirituele. Geïnspireerd door Aarde en Kosmos. Tijd en Ruimte.
Klikk hier voor een mat vuistbijlvoorbeeld uit de Sahara

Een logische gedachte is dat een glazen oppervlak, dat door zandkorrels wordt gestraald, die overwegend uit kwarts bestaan, niet hoogglanzend kan worden, omdat glas zachter is dan die kwartskorrels.

Echter ook van vuursteen dat met zandkorrels wordt gestraald verdwijnt een laagje en er onstaat ook geen hoogglans.
(Proef Van Noort).

Zelfs van vuursteen dat met zachtere glaskorrels wordt gestraald, verdwijnt een laagje en er ontstaat ook
geen hoogglans.

Dit laatste is o.a. in een proef aangetoond door dr. D. Stapert.
Zie Palaeohistoria XVIII 1976.

Een voorbeeld uit Nederland van een door wind met 'harde' zandkorrels gematteerde vuursteen, opgehangen aan
een paal op het strand van Texel vindt u hier
POLITIEK IN DRENTHE WIL IN HET NIEUWE DRENTS MUSEUM EEN PERMANENTE EXPO OVER TJERK VERMANING. MET INFO OVER ZIJN VONDSTEN EN DE AFFAIRE DIE NU AL MEER DAN DERTIG JAAR EEN SPLIJTZWAM IS BINNEN DE NEDERLANDSE ARCHEOLOGIE
Klik hier voor een TV-Drenthe interview met SP Statenlid Renee Westerhof over zijn plannen en de rol die Het Drents Museum daarin kan spelen. Klik hier voor een TV-Drenthe interview, over de vondsten van Vermaning, met de oprichters van het IJstijden Museum in Buitenpost, Jan Kloosterman en Lammert Postma, en met de oud conservator van het voormalige Natuur Museum Groningen Harry Huisman. Het symposium dat in het filmpje wordt aangekondigd is niet doorgegaan.
26 jan 2009
De tijger in de tank heeft hem geen goed gedaan. Integendeel
Help hem nu! Doe mee met de wereldactie om hem te behouden
Schuilenburg. Snavelboor. Dit type artefact komt geregeld voor in Nrd-Nederland. Op de MP-vindplaats stad-Groningen en op een vindplaats ergens in Nrd-Drenthe (foto's volgen binnenkort) is het ook gevonden. Het kan gezien worden als een gidsartefact van het 'verse' Noordelijk MP.
Klik foto voor vergroting
Schuilenburg. Diverse artefacten.
Op de foto een samengestelde compositie van een aantal 'verse' midden paleolithische artefacten van de groeve Schuilenburg (nabij Oostermeer - Eastermar in Friesland). Schuilenburg is het eerste determinatiegeval van een afwijzing van ‘vers’ materiaal op basis van het begrip ‘incerto facto’ (onzeker hoe ontstaan), van een werkelijk bestaand hebbend in situ object op het Drents Keileemplateau. De ROB (nu RACM) heeft daar drie weken lang in winterse omstandigheden opgegraven. Dat zegt wel iets over de besluitvorming. Dr. Stapert heeft tijdens zijn bezoek aan de opgraving op 15 december 1988 en tijdens het determineren van Schuilenburg materiaal, waaronder twee pracht spitsschaven, gezegd dat hij deze term daar voor het eerst gebruikte. Het was volgens hem een nieuw door hem bedacht determinatiebegrip, waarmee hij de beperktheid van zijn kennis wilde aangeven. En aangezien hij toen nog de enige Paleodeskundige van ons land was, is Schuilenburg ermee van de tafel geveegd, althans ‘pat’-gezet. Maar 'met de kennis van nu' zou het op Schuilenburg in 1988 vast anders gegaan zijn.

Artefacten collectie gebr. Geertsma


Klik foto voor vergroting en daarna nog een keer voor een supervergroting
1
2
3
Op de foto meerdere aanzichten van een van de grootste 'verse' MP-schaven uit Friesland, gevonden in de omgeving van Broeksterwoude (Frl)
Klik foto voor vergroting en daarna nog een keer voor een supervergroting
Deze enorme 'verse' midden paleolithische schaaf is gemaakt op een afslag.
Meteriaal: grijs/witte vuursteen met
bruine patina-banderingen.
Keizandmatix aanwezig.
De retouche is vrij regelmatig en vertoont door gebruik verbrijzeling langs de rand. Dit artefact is van een formaat waarvan gedacht kan worden dat er een mammoethuid mee is geprepareerd.

Collectie gebr. Geertsma

4
Er wordt heel wat afgefantaseerd over de verweringen die op vuursteen van
het Drents keileemplateau voorkomen. De bekendste in het rijtje is wel 'windlak'. Dit patina-fenomeen wordt algemeen binnen de beroepsarcheologie verwacht op artefacten ouder dan 30.000 BP. Krassen zijn in hun beleving ook een belangrijk gegeven op deze oude werktuigen. Windlak hoort er wel op aanwezig te zijn maar krassen niet. Zit die windlak er niet op en de krassen
wel, dan kan het zijn dat men van valse artefacten uitgaat of van incerto
facto's (onzeker hoe ontstaan). In de Wilhelminaoordlezing maakt Govert van Noort duidelijk wat er zoal aan verweringen op vuurstenen van het Drents Keileemplateau aanwezig is. Middels microscopische opnamen van zgn. acetaat peels maakt hij u deelgenoot van een wondere Macro-wereld van 'heuvels en dalen', 'dribbelpaadjes' en 'korrelgroottes'. Te vinden op zowel zwerfstenen als op artefacten van Vermaning. 'Windlak' blijkt een uitglijer van het mineraal 'hyaliet' te zijn en op geen enkele MP van Vermaning heeft Van Noort machineslijpingen kunnen vinden. De lezing bestaat uit 80 dia's met tekst.
De Wilhelminaoordlezing is te downloaden in
twee verschillende resoluties.

VAN HYALIET TOT VERS
Resolutie 72 dpi - pdf 1.67 MB.
De foto's verliezen bij uitvergroten scherpte.


VAN HYALIET TOT VERS
Resolutie 200 dpi - pdf 8,75 MB.
De foto's kunnen sterk uitvergroot worden.
Snavelboor. Midden Paleolithicum. Gevonden in Noord-Drenthe door Joost van Donk. Vondstomstandigheden: keizand. Het artefact is gemaakt op een afslag. Mogelijk Levallois. Op de vindplaats zijn door Joost nog een aantal andere artefacten geborgen. Dit type artefact komt geregeld voor in Nrd-Nederland. Het kan gezien worden als een gidsartefact van het 'verse' Noordelijk MP.
5

Klik foto voor vergroting en daarna nog een keer voor een supervergroting

Collectie Joost van Donk

Collectie gebr. Geertsma

Klik foto voor vergroting en daarna nog een keer voor een supervergroting

De Wâldgroep wordt binnen de APAN gedetermineerd als een 'vers' Midden Paleo-complex met veel bipolair geslagen artefacten, w.o. deze drie grote schaven.
Deze schaven zouden volgens ingezonden reacties op SteentijdForum natuurproducten zijn. Drs Niekus omschrijft het als volgt:

'Het zijn “afslagen” die door natuurlijke druk zijn ontstaan. De “retouches” zijn eenvoudig te verklaren als zgn. spontane retouche, dat is retouche die aan een uiteinde ontstaat wanneer een afslag afsplijt van een ander stuk en het uiteinde contact maakt met de rest van de vuursteen. Dit verklaart ook het onregelmatige karakter van de retouche. Ook kryoturbatie kan bij het ontstaan van de retouches een rol hebben gespeeld'.


Opmerking: Het gegeven 'spontane retouche' komt van M.H. Newcomer. Het is te vinden in Staringia  no 3, uitgegeven door de Ned. Geol. Vereninging in okt 1976. De voorbeelden die Newcomer beschrijft en toont lijken in niets op de retoucheranden van schaven en schrabbers van de Schuilenburgsite en van de Wâldgroepschaven op de bovenstaande foto. In zijn artikel gaat het vnl. om een experimenteel vervaardigde klingcultuur, gelijkend op bv het Hamburgien. Hij toont voorbeelden van tijdens de bewerking ontstane 'spontane retouche' op bepaalde delen van de afgeslagen klingen. Een van zijn voorbeelden lijkt exact op de bewerking van een krombeksteker, nota bene het gidsartefact van het Hamburgien. Daarnaast toont hij maar één voorbeeld van een 'MP-artefact', nl een smalle retoucherand op een grotere vuistbijlafslag. Ook deze is totaal verschillend met de retouche op de Schuilenburg- en Wâldgroepschaven. Drs. Niekus zou zich misschien ook kunnen afvragen of al die retouches op jong paleo-klingen wel bewust zijn aangebracht en hoeveel krombekstekers echte werktuigen zijn.
K.G. en G.J.v.N.

Collectie gebr. Geertsma
Wilt u weten wat spontane retouche is, open dan hier de pdf (2,86 MB) van het artikel 'Spontaneous retouch' van M.H. Newcomer.
Natuurlijke zandkorrelkrassen op MP-Vermaning artefacten
Machineslijping komt niet op MP-Vermaning artefacten voor
Onder: afslag van Eemster
Rechts: de vuistbijl 'De mooiste die we hadden' van Hoogersmilde
Van beide artefacten laat Van Noort opvallende details zien
LAAT U INFORMEREN OVER DE GROOTSTE DWALING VAN
DE LAATSTE 40 JAAR BINNEN ARCHEOLOGISCH NEDERLAND
VAN HYALIET TOT VERS
De Wilhelminaoordlezing-2007 van Govert van Noort. Nu op ApanArcheo
6
De vuistbijl op de foto is gevonden in Joldelund Nordfriesland. Het stuk wordt omschreven als 'Altsteinzeit - 100.000 - 60.000 v.Chr.
Länge 12 cm'. De bijl is 'vers'.

Dit type vuistbijl komt ook voor in Noord-Nederland. Een van de mooiste exemplaren komt van de beroemde vindplaats Hoogersmilde (zie tekening - hs-1965-48).
Deze bijl is door prof H.T. Waterbolk in 1979 als 'De mooiste die we hadden' benoemd.
Deze vuistbijl wordt in Palaeohistoria XV - 1973 omschreven als 'biface ovalaire'
In gewoon Nederlands 'ovale vuistbijl'

Saillant is dat Joldelund op nog geen 10km van de windlakvindplaats Drelsdorf ligt.
Drelsdorf wordt door sommige archeologen als voorbeeld voor het 'Hyaliethicumkampement' bij Balloo opgevoerd. In Schleswig Holstein is naast 'vers' Midden Paleo dus ook het Hyalithicum aanwezig.

Vreemd is dat niet, want beide landschappen hebben door het Saale-ijs nogal te lijden gehad, zowel van het oprukkende ijs als van het afsmelten ervan. Schleswig Holstein werd door de uit het noord-oosten komende landijsgletsjer volledig overreden. Dit ijs nam een deel van de daar in de bodem aanwezige artefacten van culturen van pre-Saale, die voor een deels stamden uit warmere perioden waarin de bosolifant voorkwam, in zich op en nam ze mee in zuid-westelijke richting naar waar nu ons land ligt. Tijdens het afsmelten van het Saale landijs, zo'n 120.000 jaar geleden, kwamen die artefacten vrij en ze vormen nu de bekende windlak-driftartefactencategorie op het Drents Keileemplateau, zoals bv aangetroffen bij Balloo Een deel van de artefacten past binnen het Markkleebergien van 180.000 BP

De 'verse' vuistbijl van Joldelund stamt uit de Midden-Neanderthalperiode, 100.000 - 60.000 BP, van ver na het afsmelten van de Saale landijsgletsjer, ditzelfde wordt vermoed voor het Smildien van Hoogersmilde, Hijken en Eemster.
Klik foto voor vergroting
De vuistbijl van Joldelund is te bekijken in het museum van Gottorf in Schleswig.
De vuistbijl 'De mooiste die we hadden' zou te bezichtigen moeten zijn in het Drents Museum. Helaas maakt de collectie Hoogersmilde geen deel uit van de expositie, dit omdat de echtheid omstreden zou zijn.
Een van de huidige paleo-archeologen, drs Marcel Niekus, heeft op SteentijdForum zijn licht laten schijnen over de Joldelundbijl. Zijn determinatie is als volgt:
'...Vorig jaar hebben we tijdens een bezoek aan Schleswig en Drelsdorf de "vuistbijl" van Joldelund aan alle kanten uitermate goed kunnen bekijken samen met de Duitse collega's en een middenpaleolithisch artefact is het zeker niet. Noch de vindplaats, noch het artefact zelf geven daar enige aanleiding toe. Met ons zijn ook Duitse collega's van mening dat het een artefact uit de latere prehistorie is.... Achterkant van het Joldelund-artefact laat negatieven zien die lijken op preparatie van een afbouwvlak, beetje vergelijkbaar met Livres de Beurres voordat de klingen er af werden geslagen. Daarbij waren er ook geologische en andere contextuele argumenten die wijzen op een latere datering maar dat moet ik even nakijken. De aantekeningen die ik vorig jaar heb gemaakt moet ik even opzoeken....Ik heb mijn notities nog niet gevonden maar zal proberen e.e.a. uit het geheugen te doen. Voor zover ik weet is het stuk gevonden op een keizandakker waar ook later materiaal vandaan komt (Neo, TRB oid). Ding is net als de zekere Neo-artefacten knettervers. Er zit geen enkel verweringsverschijnsel op. Heb het stuk kort in handen gehad en bekeken en geen kleurpatina, geen drukkegels, geen sporen van kryoturbatie etc. Verder is de "vuistbijl" nogal asymmetrisch op doorsnede en deed de bewerking op de niet afgebeelde zijde ons sterk denken aan preparatie (Livre de Beurre was een slechte omschrijving van mij). De afgebeelde kant is dan ahw de onderkant van het artefact. Wij hebben daarom met de Duitsers geconcludeerd dat het een Neo/Brons artefact moet zijn, en dan een kern of eventueel een halffabrikaat. 100% bewijzen kan ik dat natuurlijk niet evenmin als valt te bewijzen dat het wel een MP-artefact is.
De Joldelundbijl is de derde noordelijke 'verse' vuistbijl die officieel bij een jongere cultuur is ingedeeld. De andere twee zijn de vuistbijl van de Molen van Bels en de vuistbijl van Rolde, hoewel die laatse in het boek 'Onder onze voeten' uit 2009 wel als een midden paleolith wordt omschreven.
Links: de vuistbijl van Joldelund. Nord Friesland Schleswich Holstein Duitsland.
Rechts: tekening van de typologisch overeenkomende vuitsbijl 'De mooiste die we hadden' van Hoogersmilde. De vuistbijlen van het noordelijk Jong Acheul zijn overwegend 'plano convex' op doorsnede. Ze hebben een platte en een bolle kant. De Joldelundbijl toont zn bolle kant. 'De mooiste die we hadden' idem. De afslagen lopen van de zijkant naar het midden van de steen.
Afslag Eemster
Vuistbijl Hoogersmilde
3D-BRIL-HYPE OOK BINNEN DE ARCHEOLOGIE
Op SteentijdForum worden de lezers momenteel uitgedaagd om door een 3D-bril enkele foto's te gaan bekijken. Zichtbaar zou dan moeten worden dat een windlakvlak lager zou liggen dan een vers vlak. Ondergetekende heeft er lang door gekeken, maar kon geen hoogte of laagte verschil waarnemen tussen de beide vlakken. Zijn interesse verslapte daarom, maar met hetzelfde brilletje was wel de IJsman Ötzi in 3D te bekijken. Dat was heel wat leuker en leerzamer. Klik hier voor de 3D-IJsman uit de Alpen. Klaas Geertsma
EXPERIMENTELE AANGEBRACHTE KRASSEN IN DE HYALIET/WINDLAK-AFZETTING OP EEN VUURSTEEN VAN HET DRENTS KEILEEMPLATEAU LATEN ZIEN DAT HYALIET/WINDLAK EEN AFZETTING IS
HYALIET/WINDLAK IS EEN AFZETTING
Klik foto voor vergroting en daarna nog een keer voor een supervergroting
Holschaaf. Midden Paleolithicum. Gevonden in Noord-Drenthe door Joost van Donk. Vondstomstandigheden: keizand. Het artefact is gemaakt op een afslag. Materiaal: vuursteen. Op de vindplaats zijn door Joost nog een aantal andere artefacten geborgen.
7

Klik foto voor vergroting en daarna nog een keer voor een supervergroting

Collectie Joost van Donk

Wâldgroep Midden Paleolithen, afkomstig uit het Friese Woudengebied rondom Noord Burgum. Het groepje bestaat uit een aantal schrabbers, waaronder een spitsschaafje (eenzelfde exemplaar is gevonden in de in situ van Leek, zie elders op deze pagina) een kernstuk en een klingschaaf, alles op afslagen. De afslag van de klingschaaf vertoont een 'lipje', dit betekent volgens de noordelijk paleodeskundige
Marcel Niekus dat het met zachte percussie is gemaakt (zie inzetfoto's). De fijne retoucherand op de bovenste foto is aangebracht op de langste steelschrabber op kromlopende afslag, direct liggend links onder het muntje. De artefacten zijn geslagen in de bipolair-techniek. De vondsten komen uit het keizand. Op sommige artefacten is die matrix nog zichtbaar in holten en kieren.
Klik foto voor vergroting en daarna nog een keer voor een supervergroting

Collectie gebr. Geertsma
8
9
Onderstaande foto is een samengestelde compositie van een aantal losse foto's van
MP-artefacten afkomstig van een vindplaats nabij Leek in de provincie Groningen. De artefacten komen van dezelfde Micoquien-locatie als de 10 artefacten elders op deze pagina aftgebeeld. Die artefacten werden door een noordelijk deskundige als natuurproducten gedetermineerd. Onderstaande artefacten, van dezelfde locatie, werden door dezelfde deskundige wel als prehistorisch geaccepteerd. Hij zag op de foto afslagen, kernen en schrabbers. Dit determinatieverschil is opmerkelijk te noemen. Hebben we hier met ondeskundigheid te maken, of is er iets anders aan de hand en heeft Henk Geertsma, de ontdekker van de site, uit de laag precies die tien stukken geplukt die nou net geen werktuigen waren, de rest overlatend aan Geert Venema, die later juist wel de goede stukken er heeft kunnen bergen? Henk moet helderziende
zijn geweest!
De lemige matrix van de herkomstlaag is aanwezig op alle artefacten.
Klik foto voor vergroting en daarna nog een keer voor een supervergroting

Collectie Geert Venema
Het kleine Micoquien-vondstgroepje van Leek dat door drs. Niekus ongezien tot naturolithen werd verklaard is inmiddels aangevuld met een respectabel aantal nieuwe artefacten, zie foto. En niet alleen met wat afslagen en grotere stukken, waaronder een 'Keilmesser', maar ook met kleinmateriaal dat te verwachten is op een productie/woonsite, waaronder boortjes, stekertjes en kleine steelschrabbertjes. Deze vindplaats geeft wat dat betreft eenzelfde beeld als Schuilenburg, Bakkeveen en de Wâldgroep.
De artefacten zijn gevonden door APAN-lid Pieter Stoel
NIEUW
OPEN HIER DE INFO OVER WOERDEN
TNA-ONDERZOEK
OUDSTE ARTEFACTEN VAN NEDERLAND GEVONDEN BIJ WOERDEN
370.000 tot 600.000 BP
DEZE HOMO HEIDELBERGENSIS WAS
OP WEG VAN EN NAAR ENGELAND,
NAAR
PAKEFIELD (daar werden eerder al vergelijkbare artefacten gevonden).
HET WAS EEN LEKKER KLIMAATJE MET
NIJLPAARD EN BOSOLIFANT
De APAN STEENTIJD-DAG op 15 MEI 2010
was een leuk en leerzaam gebeuren. De APAN dankt bij deze de jonge Belgische archeoloog Kevin di Modica die ons in- en buiten de grot van Scladina wegwijs maakte in het complexe verhaal van de ontdekking van 'Het kind van Sclayn'
Klik hier voor de foto-impressie 1 van deze geslaagde APAN-dag.
Klik hier voor de foto-impressie 2.
EUROPEAAN IS VOOR EEN
KLEIN DEEL NEANDERTHALER !
NIEUW
Toegevoegd 7 mei 2010
Deze twee meisjes hebben duidelijk plezier om een bepaald onderdeel van de liggende naakte Neanderthalman in het Gallo-Romeinse museum van Tongeren. Foto: K.G.
Onderzoekers hebben ontdekt dat 40.000 jaar geleden moderne mensen zich wel degelijk met de Neanderthalers hebben gekruist. Het DNA van blanken komt voor 1 tot 4 procent van de Neanderthalers. Dat komt voor velen als een schok, want genetici hebben jarenlang beweerd dat de Neanderthaler en de moderne mens aparte soorten waren. Dat zou zijn bewezen aan de hand van het Mt-DNA. Wilt u weten waardoor de genetici zich zo hebben kunnen vergissen, klik dan hier

Het gelijk van Jan Willem van der Drift in 2003

Deze nieuwe visie op de Neanderthaler was al door Jan Willem van der Drift voorzien in 2003. Zijn artikel 'Wat gebeurde er nou echt met de Nean- derthalers', in APAN/EXTERN 10, kan nu gezien worden als een pioniersvisie. Het is een triomf voor hem en een opsteker voor de APAN.


Relevante APAN-artikelen zijn:
Wat gebeurde er nou echt met de Neanderthalers
(English version) The effects of metabolic changes in pleistocene hominids
De Wilheminaoordlezing van Govert van Noort
Klik de foto voor een simpele animatie van het proces van de groeiende Aarde. Meer weten, klik dan hier voor info-clips over dit fenomeen. Een eyeopener voor geologen en biologen. Een nieuwe visie over het uitsterven van de dinosauriërs. Het groeiproces van de Aarde is een continue proces. Wat de gevolgen ervan zijn geweest voor het komen en gaan van de vroege mensachtigen is vooralsnog niet bekend, omdat het nooit een onderzoeksmodel is geweest. Wordt het tijd om het in te passen?
DE GROEIENDE AARDE nexus-2008-congresvideo's
Een met bovenstaande vergelijkbare visie staat te lezen op de website www.kijkeensomlaag.nl
Voor directe toegang tot die info klik hier en hier
Een vergelijkbare visie betreffende de afzetting van hyaliet-opaal-chalcedoon op vuurstenen zoals Van Noort die in zijn lezing naar voren brengt en laat zien, is ook te lezen en te zien op de website www.kijkeensomlaag.nl Voor directe toegang tot die info klik hier en hier Het is de website van de bekende noordelijke stenendeskundige Harry Huisman
Door Klaas Geertsma, toegevoegd 6 - 7 -2009

DE VROEGNEO-MENS WAS EEN PELGRIM. EEN NIEUWE VISIE OP
HET NEOLITHICUM VANAF 5000 BC

Het Noorderlicht in Noorwegen is 's nachts zo helder dat er bij gelezen kan worden. In het Vroeg-Neo was dit licht wereldwijd aanwezig. In China werd gesteld dat de hemel van jade was.
OPEN HIER
Door Klaas Geertsma Toegevoegd 4 - 6 - 2010
OPEN HIER
1 2 3 4 5 6
Kortverbindingen naar o.a. artefacten van Schuilenburg enandere
bijdragen. Klik op een cijfer.
DER URZEIT CODE
Het is Zwitserse wetenschappers in de 80er jaren van de vorige eeuw gelukt middels eenvoudige electrostatisch veld techniek, in een zgn 'E-box', uit hedendaagse zaden van planten en uit kuit van vissen, oeroude soorten te doen herleven.
Een uitgestorven varensoort, prehistorisch mais en een eveneens uitgestorven regenboogforel werden zo opnieuw verkregen. Dit zonder gen-technologie. Met deze techniek is het mogelijk om de evolutie terug te laten lopen. De zo verkregen planten en vissen zijn ziektevrij en groeien binnen extreem korte tijd uit tot volwassen exemplaren. Het wordt gezien als de oplossing voor het probleem van de toekomstige wereldwijde voedselschaarste. Hopelijk steken de gen-technologiereuzen er geen stokje voor. Klik hier voor tv-docu's op Youtube. Info ook hier en hier Gaat dit de wereld veranderen ?
Klik boek voor meer info over het onderzoek
!
APANDAG SCLADINA
OPEN HIER
OPEN HIER
HAPPISBURGH - ENGELAND
1 miljoen jaar jonger dan WEST-RUNTON
Happisburgh 800.000 BP
WEST RUNTON
Op 8 juli 2010 werden de 800.000 jaar oude vondsten van Happisburgh gepresenteerd. Het zouden de oudste van Engeland zijn. Binnen de APAN wordt daar anders over gedacht, de in APAN/EXTERN 13 gepresenteerde vondstgroep West-Runton is gedateerd op 1.8 miljoen jaar oud. Behoorlijk ouder dus! Volgens een Nederlands wetenschapper (in Trouw) leefden de mensen van Happisburgh in de kou in een voedselarm naaldbos met weinig grote dieren. Een reconstructie van het toenmalige landschap laat een ander beeld zien, het wemelde er van de grote dieren. Zie voor een bewerkt 800.000 jaar oud fossiel elandgewei uit de Noordzee de dvd het Bipolaire Toolkit Concept van J.W. van der Drift.
OPEN HIER
VIDEO
TROUW
NATURE

!
!

 

!

Lid worden?
Ga naar:DE JONG PALEOLITHISCHE PAARDEN CULTUREN EN HUN EIGENZINNIGE GODINNEN
EEN MYTHISCH DENKEN MODEL A LA
DE FILOSOOF JOSEPH CAMPBELL
Courbet
Gönnersdorf
Oelknitz
Pech Merle
Petersfels
DE MAGIE VAN WETENSCHAP, met in de hoodfdrol prof. dr. WIL ROEBROEKS
De winnaar van de Spinozaprijs 2007 wordt gevolgd tijdens zijn werkzaamheden. Die brengen hem o.a. naar het Oost-Engelse Happisburgh, waar hij meegraaft naar de officieel als oudst aangemerkte vondsten van Engeland, deze worden op 800.000 jaar BP geschat.

WERKTUIGEN UIT HET STONE BED VAN EAST ANGLIA, 1.8 MILJOEN JAAR BP
. De APAN groep West publiceerde in 2009 in APAN/EXTERN 13 de nog veel oudere in situ vondstgroep van West Runton. Deze werd iets noordelijker aangetroffen langs dezelfde kust van Oost Engeland. Prof. Roebroeks kent deze publicatie. Dus wanneer hij weer in Engeland is....
Prof. dr. Wil Roebroeks, hoogleraar Archeologie van de Oude Steentijd - Leiden. Portret (olieverf) door Klaas Geertsma
GA NAAR
1.8 MILLION YEARS OLD ARTE- FACTS FROM THE NETHER-LANDS'
open pfd here
NEW
NU VERKRIJGBAAR
INHOUD: Verslag excursie naar Scladina; Keimessergruppen Neanderthalers (KMG); Een midden paleolithische vindplaats van de Tayac-cultuur op Texel; De oudste vondsten van Nederland 1.8 MY; Explained away, Reid Moir; De jong paleolithische paardenculturen en hun eigenzinnige godinnen; Een stenen weegtuig; Over moganiet, een patina; Voorhistorische jagers bij Loon op Zand; Vuurland en de Vuurlanders.
www.APANARCHEO.nl DE BEST BEZOCHTE ARCHEO-WEBSITE VAN NEDERLAND. GEEF HET ADRES DOOR AAN MEDE-AMATEURS, VRIENDEN EN COLLEGA'S
SCROLL VOOR ARTIKELEN
Verleden hebben we, maar zonder honingbij ook nog toekomst ?
Webmaster: Klaas Geertsma, kunstenaar en archeologisch vrijdenker

WAT IS OPVALLEND AAN
DE VUISTBIJLEN VAN VERMANING
KLIK HIER
Naar artefacten van Hijken
klik hier

MICOQUIEN - LEEK (Gr)
ELDERS OP DEZE PAGINA MEER VAN LEEK
Nieuw. Midden Paleo. 70.000 ? BP

1 spitsschaaf (3cm); 2 steelschaaf (3,7cm); 3 schaaf op zijkant kling (7,1cm); 4 schrabbertje (3,2cm);
5 zaagje met typische Micoque 'parelretouche';
6 boor; 7 spitsschaaf (4cm); 8 ronde schaaf (4,6cm);
9 steelschaaf (5,2cm);10 boor(3,9)
Alle artefacten zijn op afslagen gemaakt en komen rechtstreeks uit het keizand (zie matrix op 1). Materiaal: verschillende soorten vuursteen.
Coll. Gebr. Geertsma. Klik op de foto voor een vergroting en daarna in het nieuwe venster nog een keer voor een supervergroting.

KRIJN 'ONZE' NEANDERTHALER
Klik op het tekeningetje voor de tekeningen van de artefacten.
De 'Calico Early Man Site' is beroemd en berucht in Amerika.
Al vanaf 1964 worden er 'primitieve' artefacten gevonden. Vanaf dat moment is het een strijdpunt geweest binnen de Amerikaanse archeologische wereld. Voor het Amerikaanse continent wordt immers officieel 'niet ouder dan goed 20.000 jaar' aangenomen. Voor Calico wordt 200.000 jaar geclaimd.
Is er acceptatie op komst? De site is nu voor het eerst gepubliceerd en online gezet door de Society of Californian Archaeologists. De archeoloog Chris Hardaker en APAN-lid
Jan Willem van der Drift voeren al geruime tijd een intense mailwissel over de bipolair-techniek en Calico. Klik hier voor de publicatie en voor uitgebreide foto reportages over Calico
hier en hier. Over de bipolair-vindplaatsen Menez Dregan
in Bretagne, Kronach-Hummendorf in Zuid-Duitsland, Schuilenburg en Bakkeveen in Noord-Nederland later meer.
Stop de bijensterfte. De petitie hier is gesloten en aangeboden
ARCHEOLOGIE IS EEN OPEN WETENSCHAP.
ZIJ WAS ER OOK.
Klik foto voor haar reconstructie,
door Kennis & Kennis.

ROND 5000 BC BEGON GLOBAAL HET TIJDPERK
VAN DE DRUPPELVORMIG GESLEPEN BIJLEN VAN GROENE STEEN. ER ONTSTOND EEN MILLENNIA DURENDE ZOEKTOCHT NAAR 'HET GROEN'. DE INSPIRATIEBRON WAS HET LICHT VAN DE TOEN OVERAL OP AARDE ZICHTBARE PLASMAKOLOM VAN

Het Zuiderlicht
DE AURORA AUSTRALIS.

De aanbidding van het Zuiderlicht werd een wereldwijde pelgrimage richting bergketens. De pelgrims brachten op soms grote hoogte (Alpen bv) ontelbare geometrische rotsgravures aan. De zoektocht naar 'het groen' zou enkele duizenden jaren duren en zou leiden naar een nieuw tijdperk: de Bronstijd. Vele prehistorische pelgrimsroutes in West-Europa, incl. de cultusplaatsen, werden gekerstend. Andere werden 'geblokkeerd' met duivelsbruggen. Een bergtop met pas in Zuid-Oost-Frankrijk, vlakbij de vallei des Merveilles met haar duizenden rotsgravures, werden duivels verklaard, de Cime- en Pas du Diable.
GO TO ENGLISH PDF
15 AUG 2009 HANS PEETERS IN DAGBLAD V/H NOORDEN ALS OPVOLGER VAN DICK STAPERT (GIA) GEPRESENTEERD
Dr. Hans Peeters (RACM) wordt de nieuwe Paleo-man op de Universiteit van Groningen. Niet iedereen lijkt hier tevreden mee te zijn. Op zijn benoeming is ongewoon scherp gereageerd uit Noordelijke officiële Paleo-kringen. Klik hier voor artikel De APAN feliciteert Hans Peeters met deze belangrijke functie. We rekenen op een goede open samenwerking.
16 - 6 - 09. Het door Luc Anthonis op de stort van een bedrijf in Zeeland gevonden stukje Neanderthaler werd op 15 juni in het RMO onthuld, incl. bijgevonden vuistbijlen. Foto's presentatie Krijn in RMO vindt u hier.
klik foto voor vergroting

MAMMOETJAGERSKAMP BIJ ORVELTE/
WEZUPERBRUG IN DRENTHE ?

Bij de mammoet-opgraving Orvelte/ Wezuperbrug zijn kapsporen aangetroffen op een gespleten ribdeel.
Dit wijst op menselijke activiteiten. Had de Neanderthaler hier 41.000 jaar geleden zijn kamp opgericht langs de oever van een riviertje of meertje? De nu gevonden botten komen dan uit de slachtafvaldump. Traditioneel gelegen in het ondiepe water.
Het lijkt dan op een
tweede Salzgitter Lebenstedt.
Anton Verhagen (links), bekend van De Groote Wielen, er was eens..... met RAAP in de
put bij Orvelte/Wezuper-
brug. Een mammoet-
wervel is zichtbaar in het
opgravingsvlak.
Kapsporen op een mammoetrib
De mammoet van Orvelte/Wezuperbrug uit 1991 werd de aanzet tot een hernieuwde opgraving op dezelfde plek
Salzgitter Lebenstedt in Duitsland
De vondsten liggen zes meter onder de grond
Door Klaas Geertsma - geplaatst 1 - 10 - 2009
OPEN HIER

Tien artikelen, 138 pagina's.
Vier kleuren- druk op luxe papier. Met vele prachtige tekeningen en meerdere meegedrukte kleurenfoto's.
A4-formaat.

Prijs € 22.50 incl. verzend-
kosten.

Bestel hier

NIEUWE OERMENS
Gorilla Ambam van het Wild Animal Park in Kent neemt de benen en doet zo een reuzenstap op de ladder van de evolutie. Bekijk 2 filmpjes hier en hier
FOTO'S VAN VONDSTEN hier
FOTO's van het MAASVLAKTE 2 WEEKEND 2011 kunnen hier(APAN) en hier(WPZ) bekeken worden.
UITLEG BIJ HET APANVIGNET
oTo HET OERSYMBOOL
Deel van de squatterman Gezien in de Kosmos, ergens tussen de meso-
en bronstijd. Aangebracht op rotsen wereldwijd.
Vormde de mensheid tot heden.
Kop van Lepenski Vir uit het Mesolithicum tussen 8000 - 4800 BP (Servië).
Het zou een visgod voorstellen. Het lijkt er echter sterk op dat het boven genoemde oersymbool er model voor stond, aangevuld met een vissenbek. Variaties van deze kop worden overal op aarde aangetroffen. Een artikel met meer voorbeelden en de oorsprong ervan volgt.
APAN WAS DEELNEMER MAASVLAKTEWEEKEND 2
Wie is drs. Marcel Niekus, de meester van Peest?
Klik hier en hier en hier
HET RAADSEL VAN DE
JADE IETBIJLEN
Het is voorstelbaar dat 'de aap' uiteindelijk toch niet zo blij is met zijn geëvolueerde nakomeling. Klik hier of op de foto voor een vergroting (KG).
HET BOEK VAN FRANCESCO CAROTTA 'WAS JEZUS CAESAR?' KAN BESCHOUWD WORDEN ALS DE ZOEKTOCHT NAAR HET VERDWENEN ROMEINSE RIJK EN DE BELANGRIJKSTE CULTUS DAARBINNEN, DE VERERING VAN DE GODKEIZER JULIUS CAESAR. NA ZIJN GEWELDDADIGE DOOD, KRUISIGING, WEDEROPSTANDING EN HEMELVAART, WERDEN IN HET GEHELE RIJK BEELDEN VAN HEM OPGERICHT IN SPECIALE TEMPELS, WAARIN DAGELIJKS DANKRITUELEN MOESTEN WORDEN UITGEVOERD. HET BLIJKT DAT HET ROMEINSE RIJK ZIJN VOORTZETTING HEEFT GEVONDEN BINNEN HET CHRISTENDOM IN DE OVERNAME VAN DEZE HEILIGE, DIE NU JEZUS HEET. DIENS UITERLIJK WERD GEMODELLEERD NAAR BEELDEN VAN CAESAR. DE UITVOERING VAN DEZE 'NIEUWE' CULTUS VALT PRECIES BINNEN DE OUDE GRENZEN VAN HET RIJK.

De nieuwe cultus begon in het oosten van het enorme Romeinse rijk en breidde zich als een olievlek uit en bleef opvallend genoeg precies binnen de grenzen ervan. De noordelijke grens van de verspreiding bleef ten zuiden van de Rijn en de Donau. De nieuwe cultus wordt uiteindelijk het Katholicisme. De rituelen die daarbij horen zijn een duplicaat van de rituelen die bij de cultus van Julius Caesar hoorden, hij was de grote God-Keizer van de Romeinen. Julius Caesar werd de 'parenti optime merito' genoemd. Parens betekent de levensvoortbrenger, schepper, stichter; optime betekent beste, van optimus, de beste; merito betekent verdiend, goed. In het Grieks vertaald werd dat: 'klites arestos chrestos'. Parens - ktites; optime - aristos; merito - chrestos, latere uitspraak christos. En daar hebben we de Christus, de goede. Een tweede titel van Julius Caesar was: 'pontifex maximus', de hoogste priester binnen het Romeinse rijk. Het is niet toevallig dat dit ook de titel van de Paus is, de hoogste priester binnen de Katholieke kerk. Al met al is de cultus van Caesar dus niet verdwenen en mag gesteld worden dat het Romeinse rijk dus ook niet verdwenen is. De buitensporige veroveringsdrang van de oude Romeinen is ook niet verdwenen, het is inherent aan dat van het (katholieke) Christendom. Maar dat is een ander verhaal. Dat heet: het brengen van beschaving.

Natuurlijk is bovenstaande een simpel gesteld beeld dat het boek oproept. Carotta haalt vele voorbeelden aan uit het leven van Caesar, die letterlijk precies zo voorkomen binnen de levensbeschrijving van Jezus.
Dit boek wordt in Duitsland (Die Tageszeitung) omschreven als: 'Het christelijke raadsel ontsluierd, de code van het nieuwe Testament gekraakt', en in Vrij Nederland als: 'Is het passieverhaal terug te voeren op een verkeerd begrepen versie van een Vita van Caesaris over de laatste dagen van de dictator en opperpriester van Rome, die eveneens bekend stond om zijn mildheid en gevierd werd als een weldoener van het volk?
Dat klinkt ronduit idioot. Maar Carotta draagt voor deze stelling tal van bewijzen aan'. (KG).
Voor meer info over het boek klik hier Discussie over dit beladen thema vindt u hier
De TV-documentaire hier
Meer weten over de 2000 jaar oude ziel van Europa, lees dan dit boek
In 1965 werd Hoogersmilde A/B opgegraven. Het totaalonderzoek werd in 1973 gepubliceerd in Palaeohistoria 15. In 1975 werd het Smildien vals verklaard. De Zaak Vermaning was daar, het heeft het einde van een vakgebied betekend. Zie ook 'Open brief aan prof. Louwe Kooijmans'
De opgraving van Hoogersmilde A/B duurde van 20 september tot 18 october 1965, onder perfecte weersomstandigheden. Lees het verslag van prof. Waterbolk en dr. Van der Waals over deze opgraving(klik foto). De opgravers spreken in al hun verslagen tot 1975 over een onverstoorde bodem. Het is daarom onverklaarbaar dat archeologisch Nederland de artefacten van deze site na 1975 als vervalsingen beschouwt. Prof. Waterbolk was de eerste. Is dit wetenschapfraude? Lees hoe hij in 1982 zijn eigen in situ opgraving 's nachts laat weg regenen klik.......... 'Who'll stop the rain?'
In totaal werden er op de sites A en B van Hoogersmilde 116 artefacten geborgen, waarvan
42 in situ, in onverstoorde grond.
Het aantal artefacten was voor
site A -65, waarvan
24 in situ.

Voor site B was dat 51, waarvan
18 in situ

1965 MAMMOETJAGERS BIJ HOOGERSMILDE
MEER DAN 'EEN PAAR STENEN' IN SITU OPEN HIER
HET BIPOLAIRE TOOLKIT CONCEPT
1965 - Site A. Tot op een diepte van 80 cm onder de bouwvoor werden nog artefacten aangetroffen, waarvan sommigen pasten aan grotere omhoog geploegde stukken die door Vermaning aan de oppervlakte waren gevonden.
geen erosie door regenval
Hoogersmilde A - 42 in situ-vondsten.
Nog tot op een diepte van 80cm onder de bouwvoor
.
klik op de foto voor een verslag van de opgraving Mammoetjagers bij Hoogersmilde

Vuistbijlen, apan, apanarcheo, archeologie, levalloistechniek, David lordkipanidze, artefact drenthe,  venus dolni vestonice, a-spts, spits, mesolithicum, jong Paleo, oud Paleo, midden paleolithicum, neanderthalers Friesland, kelten in Nederland, neoliothicum, neolithisch, mesolithisch, grafheuvel, bronstijd, mousterien cultuur, acheul, acheuleen, nebra schijf, stonehenge, new grange, knowth, sjamaan, sjamanentrommel, vuursteen, silex, uniface, biface, bipolair techniek, flint jack syndroom, gonnersdorf venus, eemster, hogersmilde, hijken, oatina, windlak, marcel niekus, Frans de vries, lammert postma, henk paas, hand de krujk, oermens, retouche, MTA schedel, stenen, artefacten, vondsten, clactonien, jadeiet bijl, geslepen bijl, petersfels, hohle fels, tjerk vermaning, klaas geertsma, govert van noort, Anton van der lee, jan willem van der drift, axis mundi, aardas, electric universe, wil roebroeks, opgraving, in situ, tilleren, godin, idool, idooltje, prehistorie, prehistorisch, grotschilderingen, lascaux, altamira, Keltische munten, menez dregan, aap, jan meulmeester, gavrinis, la grand pressigny, apan extern, wezuperbrug, orvelte, mammoet, salzgitter lebenstedt, collectie steentijd, determinatie, toolkit, mammoetjagers, waterbolk, stapert, onverstoorde bodem, smildien, vals, valsheid, professor, L.P. Louwe Kooijmans, kampementen, windlak, hyaliet, balloo, assen noord, groene steen, kopertijd, pelgrim, pelgrimage, santiago de compostella, noorderlicht, zuiderlicht, aurora, aanbidding, cultusplaatsen, rotsgravures, petroglyph, aardas, merveilles, micoquien, krijn, keileem, zwerfsteen, keizand, opaal, chalcedoon, Harry huisman, afslag, slagbult, schaven, spitsschaaf, fossielen, mineralen, fossiel, mineraal, silicium, dick mol, Anton verhagen, pleistoceen, incerto facto, pseudo’s, drents museum, nieuwe drentse volksalmanak, zandstralen, gebr. Geertsma, schrabber, stokman, squatterman, David talbot, anthony peratt, rens van der sluijs, growing earth, groeiende aarde,

TERUGBLIK
NU OOK IN DE VOLKSKRANT van 9 december. Lees hier het Volkskrant artikel en verbaas u elders over een uitspraak van de onderzoeker drs. Postma, Op (Radio Fryslân) meldt drs. Postma dat hij weet hoe Vermaning de glans op z'n stenen had aangebracht: hij had dat gedaan met water met daarin opgeloste keileem en dan poetsen met een borstel. Vreemd, want een van de originele valsheidskenmerken (1975) was dat er geen glans op de stenen aanwezig was, ze waren zo mat als vers geslagen vuursteen.
Wel werd een afwasbare glans geconstateerd, dat was huidvet. Die werd meerdere keren weg gewassen met water en zeep. Lees hier (artikel Dagblad van het Noorden) hoe anno 2011 de sloopkogel tegen de archeologische erfenis van Tjerk wordt gebeukt. Het is drs Frans de Vries die hem stuurt. Lees ook het verslag van prof. Waterbolk van de opgraving Hoogersmilde in de Drentse Volksalmanak van 1967 en dit interview met hem uit 1982 en stel de vraag: werd hier 'wetenschapfraude' gepleegd? KG
LAMMERT POSTMA POETST MET WATER EN LEEM NIET BESTAANDE 'VERMANINGGLANS' OP STENEN
Van wat we gezien hebben op @rcheoforum lijkt het totaal niet op hoogglazend windlak, maar op de zachte glans op een Neolithische transversaalspits. Indien deze glans windlak zou zijn, dan is er bijna geen artefact meer waar het niet op zit. Neo, meso, jong paleo, alles is er mee 'overdekt'. Op Assen-Noord (Balloo) zijn ook verse MPs met 'Hans de Kruijkglans' gevonden, o.a. door Henk Geertsma, zoals het spitsschaafje rechts. Wordt dit de nieuwe (in situ) MP-categorie?
De APAN heeft al in 2001 wind-zand-stralen vergeleken met zelf verkregen machine-glans. Stapert nog eerder, het was geen windlak! Lees hier dat artikel.
HANS DE KRUIJK MAAKT 'WINDLAK' MET EEN ZANDSTRAALMACHINE
De APANdag van 17 dec 2011 was een succes.
Met dank aan alle aanwezigen.
Nu foto's toegevoegd. OPEN HIER
DE ZONNEWIND KOMT. ZAL HET PLASMA VAN DE POOLICHTEN WEER DOEN VLAMMEN. BAADDE OOIT DE PLANEET VOLLEDIG IN HET GROEN.
HET ELEKTRISCH / PLASMA / HEELAL WAS NEERGEDAALD. INSPIREERDE DE MENS VANAF DE NEO- EN DE BRONSTIJD TOT IN DE MIDDELEEUWEN.

Meer weten: klik hier en hier.
IJZERAUGIETEN OP VUISTBIJL 14 VAN
ASSEN-NOORD EN EEMSTERSPITS 1972/56
BEWIJZEN VAN AUTHENTICITEIT
Klik
foto voor meer info
Klik foto voor meer info
8/1/'12
Ons wordt wijs gemaakt dat windlak gemaakt kan worden met een zandstraalmachine , dat 'Vermaning-glans' gemaakt kan worden door poetsen met wat water en leem (zie rechter kolom., Maar wie kan augieten maken, en ijzerinfiltratie?
OPEN
HIER
Met niet eerder getoonde Eemster
artefacten
KLIK FOTO
Klik foto voor vergroting
HOE AARDIG WAS VERMANING?
VERMANING WAS ECHT AARDIG.
klik hier voor
meer info
HIER KOMT HET NIEUWE ARTIKEL OVER 'AHRENSBURGTEKENS' IN MORAVIË, IN HET OOSTELIJKE DEEL VAN TSJECHIË.
DEZE ONDEKKING IMPLICEERT DAT DE VERSPREIDING VAN DE TEKENS OVER EEN ENORM GEBIED VOORKWAM.
HET ZIJN UITINGEN VAN EEN HOMOGENE GEDACHTENWERELD DIE TERUG GEVONDEN IS IN ONS LAND, IN FRANKRIJK EN NU OOK IN MIDDEN-EUROPA. DAAR LIJKEN NU DE VROEGSTE VOORBEELDEN VOOR TE KOMEN IN HET MAGDALÉNIEN. DEZE CULTUURFASE DUURDE VAN 18.000 TOT- 10.000 BP.
DE TEKENS LIJKEN TE ZIJN OVER GEGAAN VAN DE RENDIERJAGERS VAN HET MAGDALËNIEN NAAR DE LATERE AHRENSBURGJAGERS (ons land) EN NAAR DE NOG LATERE JAGERS/VOEDSELVERZAMELAARS VAN HET MESOLITHICUM (ons land en Frankrijk).
DE VRAAG WORDT NU WAAR DEZE BETEKENISVOLLE SYMBOOLREEKS VOOR EERST WERD ONTWIKKELD.
UITEINDELIJK KWAMEN ZE, SAMEN MET HET RENDIER, IN NOORD-FINLAND TERECHT.
IN 1737 WERDEN ZE VOOR HET EERST BESCHREVEN DOOR DE BEROEMDE ZWEEDSE BOTANICUS LINEUS, ZE KWAMEN VOOR OP EEN TROMMEL DIE HIJ VAN EEN SJAMAAN VAN DE SAMEN GEKREGEN HAD.
Door Klaas Geertsma en Govert van Noort
Eerdere artikelen over de 'Ahrensburgtekens' verschenen in APAN/EXTERN 10 en 12. De PDFs daarvan kunnen hieronder aangeklikt worden.

ARTIKEL APAN/EXTERN 10

ARTIKEL APAN/EXTERN 12

BINNENKORT OP APANARCHEO
Heeft het Meisje van Yde een verre afstammeling in de Nederlandse politiek?
KLIK FOTO
HET VERHAAL VAN DE IN SITU 'incerto facto' MP-ARTEFACTEN VAN SCHUILENBURG/FRYSLÂN
OPEN HIER, of klik foto voor de link naar enkele
MP-artefacten van Schuilenburg, zoals toegevoegd
aan het artikel Neanderthalers in Fryslân elders
op deze site.
OPEN HIER, of klik tekening, voor de link naar de geschiedenis van het onderzoek van de MP-vindplaats Schuilenburg. Met artikelen uit de reeks APAN/ INTERN, zoals verschenen tussen 1987 en 1989. Dit is de tweede bijdrage, wordt vervolgd.
OPEN HIER, of klik foto, voor de link naar de file met de foto's en de beschrijvingen van de MP-artefacten van Schuilenburg. Dit is de tweede serie foto's, wordt vervolgd.
Er is veel over Schuilenburg geschreven, maar er zijn nog weinig artefacten van getoond. Deze bijdrage aan ApanArcheo staat volledig in het teken van de vondsten van deze opgegraven midden paleolithische vindplaats, de derde op het Drents-Friese keileemplateau. Op SteentijdForum werden reeds diverse foto's van artefacten getoond, die zullen ook hier geplaatst worden, met daarnaast nog vele andere. Dat ze tot 'incerto facto' (onzeker hoe ontstaan) zijn verklaard, of tot 'naturolithen', doet daar verder weing aan af, een spits is een spits en een schaaf een schaaf.
Hartvormig vuistbijltje, omgeving Maastricht. Markkleebergien pre Saale- 185.000 BP-plus.
Klik foto voor vergroting en meer info
D
it kleine hartvormige vuistbijltje werd op 22 januari 2012 gevonden door Jan Willem van der Drift in de omgeving van Maastricht.


Bizon van Zuidbroek - prov. Groningen. Eemien of direct daarna, 120.000 - 50.000 BP. Eerbied in steen van de Neanderthaler voor zijn jachtbuit.
Klik foto voor vergroting en meer info

Deze sculptuur werd eind 80er jaren door de gebr. Geertsma gevonden in de keizandlaag van de groeve Zuidbroek in de provincie Groningen. De steen werd gedetermineerd als een 'bizon' en werd derhalve een 'sculptuur', een bewust vormgegegen kunstwerk. Naast de bizon werden er ook diverse werktuigen gevonden.


Micoquienvariant, omgeving Assen. Midden Paleolithicum, Eemien of direct daarna.

Klik foto voor vergroting en meer info
Op deze locatie werd een Keilmesser van het Type Lichtenberg gevonden. De vondstgroep is erg compleet, met aflagjes, nabewerte afslagjes, stekers, boren groot en klein, schaven groot en klein, schrabbers groot en klein, klingen groot en klein, kernen en grote hakwerktuigen. Leem aanwezig in kieren en holten van meerdere artefacten. In 2004 werd deze vondstgroep aangemeld bij de provinciaal archeoloog van de provincie Drenthe, Wijnand van der Sanden. Hij zag er niks in en gaf het advies om de mp-deskundige van het Drents Museum, Jaap Beuker, er eens naar te laten kijken. Ook hij zag er niks in. Hoe die melding precies verliep kunt u lezen in APAN EXTERN 11 op blz 37. Uiteindelijk werd er op SteentijdForum door andere deskundigen wel positief op gereageerd, echter op een wat merkwaardige manier. Vondsten collectie gebr. Geertsma.

De oTo van Antequera Milenaria Z-Spanje, 5000 BP. Het is een van de mooiste voorbeelden van dit oersymbool. Zie ook elders op deze pagina.
NIEUW
klik foto
5/2/12 toegevoegd 2e bijdrage. Klik tekening.
7/2/12 toegevoegd tweede serie foto's. Klik foto.
Leiden 4 februari 2012, Marcel Niekus presenteert in situ van Balloo
Toch geen idéfix? Op de Steentijddag van zaterdag 4 februari, in Leiden, presenteerde drs. Marcel Niekus, hevig geëmotioneerd het laatste nieuws over de Neanderthal vindplaats Assen-Noord (Balloo). Hij toonde plaatjes van een in situ in het keizand. Er waren 85 artefacten opgegraven waaronder 15 kleine vuistbijltjes, en enkele refits. Het totale aantal vondsten zou nu samen met de vondsen uit de zeefcampagne 425 zijn, waarvan een zestigtal vuistbijlen*). In alle gevallen gaat het om windlak-artefacten (med. Niekus). We feliciteren hem alvast met dit resultaat. We doen hier een oproep aan drs. Niekus en de medeverantwoorde-lijken om nu ook aan de rest van Nederland deze vondsten en foto's van de opgraving te tonen en daarmee niet te wachten tot na een publicatie. Maak een hoekje vrij in het Drents Museum, of organiseer een persconferentie. Speel open kaart met deze wereldprimeur van het eerste windlak Neanderthalkampement in situ. Op vragen van mij over aanvragen voor een opgraving naar Midden Paleo op het Drents kelieemplateau in 2010 of 2011 antwoordde drs. Wijnand van der Sanden van niets te weten. Was deze opgraving wel legitiem? (KG)
GESCHIEDENIS
ARTEFACTEN
Kleine discoïde, opgegraven op 60/70 cm diepte uit het leem- en ijzerhoudende keizand van de MPsite Eemster. Matrix nog aanwezig op het artefact.
Dit vuistbijltje was de basis voor de vondstmelding van Eemster in 2003.
Klik hier of de foto voor een vergroting.
klik foto
Profiel Eemster
klik foto voor een vergroting
Wat hangt er nu dan in het Drents Museum, uit het in situ, uit de zeef, of los gevonden? Na Hoogersmilde, Hijken en Schuilenburg is Assen-Noord (Balloo) de vierde MP-opgraving op het Drents Keileemplateau en de enige met een bonafide status? Niet vals en geen incerto facto?
De noordelijke Bronstijd rotskunstgod was de MelkwegMan.
Klik hier of op de tekening voor uitleg.
NIEUW - DENK GROOT
*) Een van de verdachtmakingen tegen Vermaning was dat hij teveel vuistbijlen vond. Dat kon niet.
Drs. Van der Sanden wat moeten we nu denken van Assen-Noord met z'n zestig! vuistbijlen, was 'planten' hier ook geen probleem?


Marcel Niekus op Steentijdforum, 30 mei 2012: '...er is geen enkele reden om aan te nemen dat we gefopt worden'. Zie hier waarom hij dit zo stelt.

 

EEMSTER WAARHEID IN SITU
De Bronstijdmens en de Kosmos
klik tekening
In 2003 werd Eemster aangemeld bij de ROB. In de vondstmelding staat o.a.: .......de artefacten ter determinatie voorgelegd aan meerdere deskundigen waaronder prof. dr. W. Roebroeks van de Universiteit van Leiden. Allen zijn het er over eens dat het om ondubbelzinnige prehistorische artefacten gaat, waarbij in ieder geval de discoïde kern (vuistbijltje, foto links) zeker in het Midden Paleoliticum gedateerd moet worden.

De APANdag 14 APRIL, NOORDZEEDAG
Strand HOEK van HOLLAND in de ZEETOREN kan geslaagd genoemd worden, het was mooi weer met een goede opkomst.

ZESTIG VUISTBIJLEN. NIEKUS WAAR ZIJN ZE?
Een verslag met foto's volgt
'Of de grond nou droog of nat was: planten van de vervalste artefacten was echt geen probleem'. Frans de Vries over Vermaningbijlen op de weblog van Kloosterman. Het zal je archeoloog maar wezen. Hoe zit dat nu met de 60 'echte' van Balloo? Door De Vries of anderen geplant?
Frans de Vries, WAS 'PLANTEN' HIER OOK GEEN PROBLEEM?
Frans de Vries over het planten van artefacten
.......
Wilt u weten wie?
H
E
T

Z
A
L

J
E

A
R
C
H
E
O
L
O
O
G

M
A
A
R

W
E
Z
E
N
STONEHENGE
DE ULTIEME 'AARDE-IN-BALANSHOUD-MACHINE'WERKTE OOK WEER OP 21 JUNI 2012/13/14/15/16/17/18
/19/20/21/22
De jaren tussen de zomer-zonnewendes van 2011 en 2018 zijn we weer goed 'rond'-de zon gekomen.
De positie van de aardas is niet verschoven, het ijkpunt binnen Stonehenge waarop de zon op 21 juni opkwam klopte nog precies.
1: De fascinatie van de prehistorische mens uit het Neolithicum voor de hemelrichtingen, en dan met name voor de zomer- en winterzonnewendes heeft hoogstwaarschijnlijk als oorzaak gehad een uit balans geraakte Aarde. Door kosmische verstoringen werd de richting van de aardas verplaatst, waardoor ook de hemelrichtingen van plaats veranderden. Duizenden bouwwerken uit die periode en erna, verspreid over de hele planeet zijn gericht op de huidige zonnewendes ten opzichte van opkomst/ondergang aan de ho-rizon. De traditie duurde tot in de Middeleeuwen.
2: De aardasverschuiving ging niet ongemerkt voorbij, het veroorzaakte vele natuurrampen en mogelijk het uitster-ven van meerdere Pleistocene diersoorten. Het maakte een onuitwisbare indruk op de toen levende mensen.
Na terugkeer van rust in de kosmos wilde de mens grip krijgen op de balans van de Aarde en bouwde de nu bekende monumenten als Stonehenge, New Grange en Gavrinis, om er drie te noemen, naar kosmische patronen en ving de eerste en/of laatste zonnestralen van de zon-newendes. Binnenin deze ijkpunten wachtten 'specialisten' met spanning op de uitslag, die ongetwijfeld met rituelen als zang, dans en offer gepaard ging. Deze specialisten waren er van overtuigd dat hun werk binnenin de 'machines om de Aarde in balans' te houden, er voor zorgde dat de zon de vaste punten aan de horizon bleef verkiezen, want haar stralen verlichtten op de juiste dagen het binnenste. In enkele gevallen werden in gangen van deze 'machines' geslepen bijlen van Alpenjadeiet aangetroffen, o.a. in Mont St. Michel bij Carnac en in de Karn Barnenez, beide in Bretagne. De oudste delen van Barnenez en van Stonehenge (het hoefijzer) zijn gebouwd van de groene steensoort 'doloriet. Die keuze was vast niet toevallig (KG)

NIEUW ARTIKEL OVER DE BIPOLAIRTECHNIEK
PARTITIONING THE PALAEOLITHIC
DOOR JAN WILLEM VAN DER DRIFT

Klik omslag of hier voor de PDF van dit artikel

Het artikel kan geprint worden

AHRENSBURGTEKENS ook in Engeland
In een oude publicatie over een opgraving van een mesolithische site in Engeland werd onlangs een bot gesignaleerd met daarop ingekerfd een reeks Ahrensburgtekens, gelijk aan die op de trommel van de sjamaan uit Lapland in 1737 en aan die op het vogelbot van Giezendam/Hardinxveld. Deze tekens werden ook aangetroffen in Moravië, zie elders op deze pagina. G.J.v.N. en K.G.
Vroeg-mesolithicum Engeland 10.770 BP - 10.460 BP
Eerdere artikelen over de 'Ahrensburgtekens' verschenen in APAN/EXTERN 10 en 12. De PDFs daarvan kunnen hier en hier aangeklikt worden.
Het leukste Sinterklaas- of Kerstcadeau
'BRABANTSE BRODDELS' VAN ANTON VAN DER LEE
33 verhalen, 236 pagina's Met vele foto's en tekeningen Voor meer info klik foto omslag.
Het boek Brabantse Broddels werd op zaterdag 17 dec 2011 gepresenteerd in de Bâtard te Drunen, zie hier en hier voor die speciale APANdag
€ 15
Bestel hier
Slechts
Veldnotities van een gepassioneerd amateur-archeoloog
HERNIEUWDE WINDLAKPROEF OP HET STRAND VAN TEXEL, SPECIAAL VOOR drs. FRANS DE VRIES
Met deze proef is nogmaals aangetoond dat De Vries een onjuist beeld heeft van natuurlijk zandstralen. Het nog langer verharden in dit standpunt lijkt op het willens en wetens verspreiden van onjuiste wetenschappelijke inzichten. Met alle gevolgen van dien.
En Frans waar blijft het boek 'Valsheid in gesteente'?
Of Hans de Kruijk, of Henk Paas, weten jullie waar het boek blijft?
Dit n.av. de volgende constatering van De Vries op Steentijd-forum: 'Dat natuurlijke zandstraling al gewindlakte vuurstenen niet doffer maakt, bewijzen de vele sterk glanzende vuurstenen op o.m. Texel en Vlieland, die geen spoor van dofheid hebben'.
Klik foto voor meer info en een foto van het resultaat.
ongewenste werktuigen
TV-Drenthe presenteert vuistbijl van Zeijen, gevonden door Henk Geertsma
Op woensdag 16 januari werd middels een korte reportage van Hielke Meijer op TV-Drenthe de vuistbijl van Zeijen gepresenteerd. De middenpaleo deskundige van het Drents Museum, Jaap Beuker, was opgetogen over deze vondst en roemde de vormgeving ervan. De vuistbijl stamt uit de Neanderthaltijd van 80.000 tot 30.000 BP.
Klik hier voor de TV-Drenthe reportage. Klik hier of op de foto voor meer foto's en toegespitste info over deze fraaie vondst. KG.
Op ApanArcheo is het nieuwe artikel 'Instrumenta non grata' van Govert van Noort toe-gevoegd. Het is een speurtocht naar de carborun-dum slijpschijf-sporen op artefac-ten van Hooger-smilde, Hijken en Eemster. En nog veel meer!
Klik hier of op de poster links, of op de slijpmachine
?
KEILMESSER in DRENTHE
Dit Keilmesser heeft een dubbelganger in Duitsland, klik foto, of hier voor meer info
NIEUW
OP VELER VERZOEK uit APAN/EXTERN 7
'Professor François Bordes
en de zaak Vermaning.
In de voetnoten leeft de beschaving voort
'.
OPEN ARTKEL HIER
DE HINT
VAN PROF
H.T. WATERBOLK
OVER HET ONTSTAAN
VAN DE ZAAK VERMANING
HALBKEIL van de MARKKLEEBERG TRADITIE gevonden in Zuid-Limburg
NIEUW 17-03-13
Deze prachtige 17 cm grote HALBKEIL van de Markkleebergtraditie (250.000 - 350.000 BP) werd op 3 maart 2013 gevonden door Jan Willem van der Drift.

Klik foto, of hier, voor meer info over de vondstomstandigheden
en de cultuurfase van
het Markkleebergien.
+
NIET DUS!
PESTICIDEN IN EUROPA NOG STEEDS NIET VERBODEN
ALARMFASE VOORBIJ?
Op SteentijdForum wordt de APAN door drs. F. de Vries gesommeerd om met het schaamrood op de kaken aan prof Waterbolk en dr Stapert een bos bloemen aan te bieden. Dat doen we niet, we bieden dit rapport uit 1980 aan. Het zou ook 'Verdwaald in de waarheid' genoemd kunnen worden.
Klik op poster
Hyaliet-visie van G.J. van Noort bevestigd
Hoogglans op vuursteen is een opaal/hyaliet-afzetting. Op internet zijn daarover momenteel meerdere artikelen te vinden. Eindelijk wordt er recht gedaan aan de APANvisie. Klik hier voor meer info of op de foto.
9 juli '13 - klik foto
S
H
A
M
E

O
N

Y
O
U
WAAR?
Waar, drs. Frans de Vries, liegt en verdraait Govert van Noort stelselmatig de boel? En waar, drs Marcel Niekus besodemieteren Van Noort en Geertsma al vele jaren willens en wetens de boel op SteentijdForum, in krantenberichten en in publicaties binnen het lijfblad van de APAN?
Deze beschuldigingen hebt u geuit op het SteentijdForum, na de ban van Van Noort en Repelsteentje. U was maar wat blij met deze verwijderingen en het lijkt er sterk op dat u met het plaatsen van uw beledigende omschrijvingen er zeker van denkt te zijn dat er op het SteentijdForum niemand van de leden, incl de moderator, de moed heeft om u daarom te bekritseren. U bent er heer en meester. Maar er is ook nog een andere archeologische wereld, daarin wordt u de maat genomen, dat is hier (artikel volgt binnenkort)
DE NEANDERTHALER WAS IN DEN BOSCH WERD ONS ONLANGS IN HET LANDELIJK NIEUWS VERKONDIGD. NA BALLOO ZOU DIT HET TWEEDE KAMPEMENT IN ONS LAND ZIJN. NU ZIJN WE VAN DAT BALLOO NIET ZO OVERTUIGD.
KLIK FOTO, OF LEES HIER DE BEDENKINGEN VAN ANTON VAN DER LEE OVER HET IN SITU VAN DEN BOSCH.
Was de Neanderthaler wel in Den Bosch? Een beschouwing.

De expo 'APAN, 35 JAAR REU-RING IN DE ARCHEOLGI-SCHE WERELD' in 2014 was een succes voor de APAN en het Museum Twent-se-Welle. Bezoek hier de exposite. Klik op de poster voor toegang.

Het bericht over het kampement van de Neanderthalers in
’s-Hertogenbosch werd met veel tamtam gebracht op televisie, radio en de pers. Op het voormalige ‘Vonk en Vlamterrein’ aan de zuidkant van het Bossche stadscentrum wordt een ondergrondse parkeergarage aangelegd en bij de graafwerkzaamheden zijn botten aangetroffen van mammoet, wolharige neushoorn, reuzenhert en rendier, maar ook stenen werktuigen van de Neanderthaler. Het zou het eerste jachtkampement van de Neanderthaler in Nederland zijn, waar gelijktijdig botmateriaal van pleistocene zoogdieren is aangetroffen in combinatie met werktuigen uit met midden-paleolithicum. In zijn enthousiasme riep wethouder Huib van Olden daarom uit, dat ’s-Hertogenbosch zich hierdoor ‘de oudste stad van Nederland ‘ zou mogen noemen.

Maar is de toren in 's-Hertogenbosch waar vanaf geblazen wordt niet wat te hoog opgetrokken? In een kritisch artikel bespreekt Anton van der Lee de archeologische waarde van de vondsten heel wat terughoudender. Hij komt tot een ontnuchterende conclusie. Open hier het artikel.
NEANDERTHALERS IN DEN BOSCH, of een hype uit de ondergrondse parkeergarage Vonk en Vlam?
Zaterdag 7 februari heeft er tijdens de 25e Steentijdag in Leiden een memorabele gebeurtenis plaats gevonden: Marcel Niekus kwam uit de kast met z'n opgegraven Balloo vuistbijlen. Dit zou het eerste in situ windlak kampement zijn in geheel Noord-West-Europa. Het gewindlakte oppervlak van vuistbijl Assen A100 (x230) komt echter exact overeen met oppervlakken van Vermaningbijlen van Hoogersmilde, Hijken (x230) en Eemster, die volgens de rapporten volkomen vers zouden zijn, want de winlak ontbreekt! Bij de ad-hoc uitleg (FdV-2014) van het oppervlak van vuistbijl A100 wordt gewag gemaakt van een windlakfenomeen dat al binnen 0,1 mm selectief te werk gaat; hogere delen zijn meer afgerond dan de lagere die in meerdere gevallen volledig vers zijn gebleven. En zoals FdV laat zien, dat alles binnen 0,1 mm. Hoe is het mogelijk dat door wind getransporteerde zandkorrels dit hebben klaar gespeeld? Link naar zandkorrels, zouden deze zandkorels ook vorstscheuren kunnen repareren zoals hyaliet dat kan? Wat FdV zegt klopt volgens ons (APAN) dus niet, het is geen beschrijving van 'windlak' zoals we dat kennen uit de literatuur: een hoge glans, krasjes, putjes en drukkegeltjes (FdV-Archeo Forum). Het is een beschrijving van een verwering die door bodembewegingen is ontstaan, zoals we dat ook hebben geconstateerd bij vers Noordelijk Midden Paleo van diverse locaties. Zie hier wat zand en wind doen. Een zekere Hans de Kruijk zou met een zandstraler windlak kunnen namaken. Ook selectief afgerond naast vers, binnen 0,1 mm?
Laat maar zien Hans en Frans! Hierover enkele leuke links: A: Neo spits
B: Balloo mp spits
C: Windlak is hyaliet (Kg&GJvN).
MARCEL NIEKUS OOK OP tvDRENTHE
DE 12 Steentijd-Forum VRAGEN uit 2009 van Niekus en De Vries BEANTWOORD

Geertsma en Van Noort achten het moment daar om alle antwoorden nu pas vrij te geven, dit ivm de ontwikkelingen rondom het vondstcomplex Balloo - Assen-Noord
Klik hier voor de vragen en antwoorden

STEUN
GREEN
PEACE
NU
De Venus van Hohle Fels Klik op tekening voor meer......
NIEUW
En misschien kunnen De Vries en Niekus als tegenprestatie deze 98 vragen beantwoorden

N
I
E
U
W

Klik foto voor vergroting. Klik hier voor meer info en ga dan naar pagina 4. Bijl is te zien in Burgum.
DE MAN DIE NIET WILDE VERKOPEN
De vondsten van Assen-Noord (Balloo) worden omschreven als de enige en grootste vondstgroep van de Neanderthaler ten noorden van de grote rivieren. Tevens wordt herhaaldelijk gesteld dat de vindplaats een van de belangrijskte van Noordwest-Europa is. Check it out!

De Burgumlezing 2017 van Klaas Geertsma OVER SJOEMELEN MET
'VERSE' MIDDEN PALEOLIETEN
Vanaf 1975 tot heden

Klik op de 'filoseraptor' voor recente kranten artikelen van het Dagblad van het Noorden met 16 kritische noten in de kantlijn. Gaat over de APAN-expo in Burgum en meer. Zoals HIJKEN.
KLIK OP HET PLAATJE VOOR DE PDF

FOT
O'S
EXP
O
BUR
GUM
1

2

Drs. Evert Kramer:
'DE VUISTBIJLEN VAN
VERMANING ZIJN ALS
BOEKEN OP DE LIJST
VAN VERBODEN BOEKEN'.
Waren te zien in Burgum (klik)

DE TWEE LEZINGEN VAN BURGUM
APANARCHEO IS OOK TE OPENEN OP SMARTPHONE
DRENTS MUSEUM

WEER 'AHRENSBURGTEKENS' GETRACEERD
DIT BOEK MAG NIET ONTBREKEN IN UW BOEKENKAST
Niet omdat het werd geschreven door de APAN-leden Anton Verhagen en Dick Mol, maar omdat het een erg goed boek is. Het is de meest volledige reconstructie van ijstijdlandschappen ooit in druk verschenen. Een documentaire op papier. Bestellen dus!

Geschreven door Anton Verhagen en Dick Mol
Wezuperbrug kan bij opgraving eenzelfde hoeveelheid informatie opleveren als
De Groote Wielen, en veel meer want er wordt door Anton Verhagen een Neanderthalerkampement verwacht.
ZIJ WAS ER OOK
ZIJ WAS
ER OOK
Enkele MP-artefacten van locaties met potentiële andere Neanderthaler-kampementen in situ in Noord-Nederland. Te zien zijn: een vuistbijltje, drie kernen, een rugmesje, een grote billhoek, twee grote driehoekige schaven op afslag en drie nageretoucheerde afslagen. Enkele artefacten zijn geslagen van dezelfde grofkorrelige ondoorzichtige grijs-groenige vuursteensoort die ook op de site Eemster is aangetroffen. Artefacten met bruine banderingen zijn ook bekend van de collecties Eemster, Hoogersmilde en Hijken. Schuilenburg is ook Neanderthaler, maar die toolkit verschilt in grote lijnen met de bovenstaande. De Wâldgroep verschilt op punten weer van Schuilenburg, maar ook met de bovenstaande. Het Micoquien-groepje van Leek, zie ook elders op deze pagina, heeft mogelijk familie nabij Bakkeveen.
MEER NEANDERTHALER IN NOORD-NEDERLAND
OPEN HIER
ZIJ WAS
ER OOK
Wie waren de eerste Amerikanen? Lees de gedurfde conclusies naar aanleiding van de vondsten van Calico
en Valsequillo Reservoir
op de nieuwe website Earthmeasure van Chris Hardaker, met vele foto's en reportages.
OPEN HIER
WAS ZONDAG 28 nov. op TV
Drie schaven van de Wâldgroep
afkomstig van Zuidbroek (Gr),
Blauwmeer (Dr) en Noord Bergum (Frl)

De schaven zijn op afslagen aangebracht.
As early as Dmanisi
1.800.000 BP
zie APAN/EXTERN 13
OVER 'HYALIET'
Deze fossiele zeeëgel uit Drenthe is voor meer dan de helft omgezet in opaal, met binnenin chalcedoon. Hyaliet behoort tot de opaal-varianten. Chalcedoon is een variëteit van het mineraal kwarts. Kwarts is een vorm van siliciumdioxide, SiO2 en behoort tot de meest voorkomende mineralen op de aardkorst. Het vertegenwoordigt meer dan 12% van het volume van de aardkorst (onder andere in graniet, zand, en dergelijke).
Opaal is één van de mineralen die fossielen vormen of kunnen vervangen. Hieronder een prachtvoorbeeld van een zeeëgel uit Drenthe die voor meer dan de helft vervangen is door opaal. Binnenin de egel is het opaal getransformeerd in de katrakteristieke chalcedoon druiventrosstructuur.
De prachtige lichte blauw/lila kleur die binnenin de egel zichtbaar is behoort bij dit mineraal.
Hyaliet in bolletjesstructuurvorm (foto van internet)
Hyaliet is een kleurloze glasheldere opaal met een sterke glans. In pure vorm komt het veel voor als een dunne afzetting op vuurstenen van het Drents Keileemplateau. In verder getransformeerde staat manifesteert het zich als een bolletjesstructuur, die in de mineralogie 'druiventrosstructuur' genoemd wordt. In die staat kan er een sterke chalcedoonvorming optreden, die ook deze structuur heeft. Deze chalcedoon druiventrosstructuur-afzetting is ook bekend van stenen op het Drents Keileemplateau.

Het boek 'De Groote Wielen, er was eens....' is het verhaal van twee amateurs paleontologie en archeologie, Anton Verhagen en Dick Mol. Het gaat over verzonken landschappen langs de Maas nabij 's Hertogenbosch die vrijwel volledig intact naar boven zijn gehaald. Door de unieke toepassing van de ‘snijkopzuiger’ waarmee als een kaasschaaf, baan voor baan, de bodem werd afgeschaafd, kwam laag voor laag de onderwereld naar boven. De wereld die bestond tussen 45.600 en 11.500 BP. De eerste botten uit die oude tijden werden aangetroffen tussen de 6 en 7 m beneden NAP. Op ongeveer 10 m diepte werden veel restanten van rendieren aangetroffen. Daaronder, tot op 13,5 m diepte, werden vele mammoet- en wolharige neushoornrestanten geborgen. Hoe dieper hoe ouder, tot 45.600 jaar terug in de tijd. Vanaf die periode tot 11.500 BP leefden er met tussenpozen mammoeten, rendieren, steppewisenten, wolven, paarden, reuzenherten, wilde zwijnen, wolharige neushoorns, beren, bevers, otters, sneeuwhazen, poolvossen, leeuwen, hyena's, diverse vogels en vissen. Heel bijzonder was dat er in holtes in botten meer dan 26.000 jaar oude poppen van vliegen werden aangetroffen. Tussen
al dit wild was de mens aanwezig als de ultieme jager. Niet alleen werden er aangepunte botten, maar ook stenen gereedschappen omhoog gezogen uit diverse perioden, van het Midden Paleolithicum tot en met het Jong Paleolithicum. De Neanderthaler en de latere Cro-magnon kozen in verschillende tijden de oevers van de oer-Maas als hun leefgebied. Het was er ook toen al goed toeven. In het boek komen middels interviews een aantal wetenschappers van verschillende disciplines aan het woord, nl prof. Hans van der Plicht over de 14C-methode, Bjorn de Wilde over pleistocene insecten, Hanneke Meijer over fossiele vogels, Bas van Geel over paleo-ecologie en Natasja den Ouden over boomgroei.  De man die een speciaal gezicht aan dit boek heeft gegeven is de beeldhouwer Remie Bakker. In vele ‘geboetseerde’ schilderijen brengt hij al deze diersoorten en hun biotoop bijna weer tastbaar tot leven. Het boek 'De Groote Wielen, er was eens...' is fraai uitgevoerd in grootformaat (A4) met harde kaft; de teksten zijn gezet in een extra grote letter; met vele foto’s van vondsten (ook van details); realistische tekeningen en schilderijen; alles full colour op stevig papier. Het is een documentaire op papier geworden, de meest volledige en betrouwbaarste reconstructie van ijstijdlandschappen ooit. Een aanrader. Bestellen dus. (K.G.)
Bekijk het boek
hier
(=pdf-bestand) Bestel hier