EEMSTER. EE.72-16. Ovale hartvormige biface (biface ovalaire cordiforme) De vuistbijl is geslagen uit een grijze ondoorzichtige vuursteen met donkergrijze vlekken. Ventraal is er nog een stukje 'botskorst-patina' (pseudo-cortex) aanwezig. Dit verraad fluviatiel transport van de originele silexknol. Meerdere afslagen eindigen in 'hinges' op een oude spanningscheur in de vuursteen. Het artefact heeft een vrij goede nabewerking. De ribben en de zijkanten (laterale zijden) vertonen afslijtingen en afrondingen. Er zijn meerdere kleine frictieglans (spiegelglans) vlakjes. Klik op grote foto voor loepzicht.

EEMSTER. EE.72-23. Holschaaf (racloir concave). Donkergrijze vuursteen met fijne witte vlekjes. De cortex is korrelig van structuur. Klik op grote foto voor loepzicht.
EEMSTER. EE.72-17. Discusvormige biface (biface discoïde). Grijze, vuilwit gevlekte silex met enkele bruine infiltraties en minimale resten van een witte krijtcortex. Het artefact is door grove centripitale afslagen gemodelleerd en daarna ten dele met trapvormige retouche nabewerkt. Lichte afronding van de ribben en snijkanten. Er is een duidelijke wigvormige lengte doorsnede.
Klik op grote foto voor loepzicht.
EEMSTER. EE.72-25. Discusvormige biface (biface discoïde). Het artefact is geslagen uit een gelige inferieure kwartsietische silex met bruine vlekken en vele verontreinigingen met fossielen. Vele afslag negatieven eindigen in 'hinges'. De ventrale zijde heeft desondanks nog een redelijke nabewerking. Het artefact is op de talon na, alzijdig snijdend en vormt met de afslagen EE.72-81 en EE.72-82 een steenreconstructie (joint). Klik op grote foto voor loepzicht.
EEMSTER> EE.72-52. Schaafje (racloir). Lichtgrijze silex met ijzer-oxydatie infiltraties. Er is een vrij vlakke schaver retouche. Het artefact is mogelijk ook als boortje gebruikt. Er zijn enkele frictieglans vlakjes aanwezig.
Klik op linker foto voor loepzicht.
EEMSTER. EE.72-53. Spitsschaaf (racloir déjeté). Het artefact werd vervaardigd op een afslag van lichtgrijze vuursteen met gelig ingekleurde vlekken, waarin roodbruine infiltratie aders te zien zijn. Er is één frictieglans vlakje aanwezig. Het werktuig is een combinatie van een rechte en een holle (convexe) schaaf.
Klik op grote foto voor loepzicht.
EEMSTER. EE.72-60. Uniface of disoïde afslag-schrabber. Het artefact is geslagen uit een lichtgrijze, wat rossig ingekleurde silex met roodbruine infiltratie banden. Deze vuursteen is op Eemster veel gebruikt. Er is nog een stukje van het originele oppervlak aanwezig in de vorm van een vlakje rivierbotskorst. Een aantal afslagnegatieven eindigen in 'hinges'. Klik op grote foto voor loepzicht.
EEMSTER. EE.72- 63. Holschaaf-boor op afslag (racloir concave-perçoir). Grijs-gele vuursteen met vuilwitte vlekken en bruine infiltraties van ijzeroxyden. Dorsaal is er een pyroxenen aankoeking met mangaanoxyde puntjes en een spiegelglans vlakje aanwezig. Onder de binoc zijn zeer vele krasjes te zien, die ook in de holten duidelijke silicaglans vertonen. De holschaaf is vlakker geretoucheerd; de tegenoverliggende zijde heeft steilretouche. Het werktuig is ook als boor gebruikt. Klik op rechter foto voor loepzicht.
EEMSTER. EE.72-67. Zware steelschrabber op afslag (grattoir sur éclat retouché). Grijs-gele vuursteen met bruine en oranje infiltratievlekken t.o.v. ijzeroxyden. De steile schrabberkap is door drukretouche aangezet. De zijkantretouche werd door opslagen verkregen. De ribben van dit artefact zijn zwaar afgesleten; er zijn onder de binoc duidelijk krasjes op te zien, die echter ook buiten de ribben anwezig zijn. Er is spiegelglans (frictieglans) aanwezig die de krasjes overdekt. Die spiegelglans is dus nog ontstaan nadat in het pleniglaciaal de ribafslijtingen en de krasjes ontstonden in de 'permafrost bewegingen'. Deze steelschrabber vormt een steenpassing (joint) met de schaaf EE.72-69. Klik op grote foto voor loepzicht.
EEMSTER. EE.72-70. Grote convexe schaaf op afslag (racloir transversal convexe). Geel-grijze silex met bruine banden en vlekken t.o.v. ijzeroxyden. Vrij steile retouche. Deze schaaf heeft maar weinig afslijting op de ribben. De schaaf werd aangebracht op het hardste deel van de afslag. Dit is typerend voor het Smildien en voor hetzelfde type artefact in verwante cultuurtradities uit dezelfde periode uit het buitenland. De schaaf vormt een steenpassing met de meervoudige spitsschaaf EE.72-73. Klik op grote foto voor loepzicht.
EEMSTER. EE.72-57. Convexe schaaf op afslag (racloir transversal convexe). Grijze ondoorszichtige vuursteen met kleine donkere vlekjes. Klik op grote foto voor loepzicht.
EEMSTER. EE.72-18. Bifaciaal 'Keilmesser' of 'wedgeknife', een soort wig dus. Een van de fraaiste artefacten uit de collectie Eemster. Dit op een asymmetrische limande gelijkende artefact is in werkelijkheid een partieel Keilmesser. Grijze, vuilwit gevlekte silex met enkele restanten van de bruine rivier botskorst (pseudo cortex). Het werktuig heeft een intense nabekapping met korte opslagjes. De meest uitstekende ribben en de zijkanten zijn vrij zwaar afgeslepen in de permafrost bewegingen. Er zijn meerdere inkleuringen van ijzeroxyde en vlakjes spiegelglans. Enkele van deze vlekjes overdekken zelfs een 'geslepen' rib. Het artefact vormt een steenpassing met de als schaafje bijgeretoucheerde afslag EE.72-18b. Klik op beide foto's voor loepzicht.
EEMSTER. EE.72-56. Spitsschaaf-Moustérienspits (pointe moustérienne à retouche bifaciale). Spitsschaven kunnen gezien worden als gidsartefacten van het Smildien. Het werktuig is geslagen uit zuidelijke grijze silex met donkere vlekjs. De slagbult werd weg geretoucheerd. Op beide kanten van het schaafje werd retouche aangebracht. Het is waarschijnlijk als snijwerktuig of zaagje gebruikt. Frictieglans vlakjes aanwezig.
Klik op grote foto voor loepzicht.
EEMSTER. EE.72-50. Getand werktuig. (denticulé). Grijze silex met bruine ijzeroxyde inkleuringen. Lichte afslijting van de ribben. Zeer fraai getand werktuig op afslag. De tandingen zijn tendele alternerend aangezet. Er is een lichte silicaglans. Het artefact werd ook als boor gebruikt. Klik op grote foto voor loepzicht.
EEMSTER. EE.72-24. Pebble-tool. Op Eemster werden niet alleen fraai gevormde werktuigen gebruikt, maar ook primitieve. De vuursteenknol of 'pebble' waaruit dit artefact werd gelagen, heeft onder de preudocortex een 3 à 4 cm dikke kalkzone. Dit is een omkeringsproces van de oorspronkelijke vuursteen vorming. Klik op grote foto voor loepzicht.
EEMSTER. EE.72-243. Op veel werktuigen en afslagen van Eemster zitten restanten van de originele geelachtige zanderige lemige matrix aangekoekt. Klik op grote foto voor loepzicht.
Na aanklikken van de foto's kan er in het nieuwe scherm nogmaals uitvergroot worden. Plaats de cursorpijl naast de foto; er verschijnt rechtsonderin een vierkantje met pijltjes. Dit aanklikken voor mega-vergroting.
Alle foto's in de Eemsterfile met een zwarte achtergrond werden gemaakt door G.J. van Noort. De beschrijvingen bij de artefacten komen uit Archaeologische Berichten 17, het Eemster nummer.
Home Film Vondsten Actueel Eemster Vermaning APAN/EXTERN Contact Links
©2008 APAN
naar het begin van de pagina
In 2003 werd Eemster opnieuw als een midden paleolithische site gemeld bij de provinciaal archeoloog van Drenthe Wijnand van der Sanden. Het team dat vervolgens het onderzoek zou uitvoeren bestond uit: prof. dr. Wil Roebroeks van de universiteit Leiden, drs. Marcel Niekus van de universiteit Groningen, dr. Eelco Rensing van de ROB (nu RACM) Amersfoort en prof. dr. Henk Kars van de vrije universiteit Amsterdam. Het enige dat dit team heeft gepresteerd is het bekijken van het APAN-deel van de artefacten, reeds afkomstig van de site, en het op dezelfde dag, 5 april 2004, bezoeken van de vindplaats. Het onderzoek daar uitgevoerd bestond uit het oprapen van een 100tal sterk verweerde en met 'windlak' bedekte zwerfstenen aan de oppervlakte van de akker. Er werd geen schep in de grond gestoken. Deze onbewerkte stenen werden vervolgens vergeleken met de nauwelijks gepatineerde midden paleolithische Eemster-artefacten afkomstig uit de in situ van het keizand, die door diepploegen in 1972 omhoog waren gekomen. Op basis van de verschillen in verwering van de stenen werd Eemster door het team vals verklaard. Deze conclusie verscheen in de Drentse Volksalmanak van 2004. Een punt van vervalsing zou ook zijn dat de artefacten zouden zijn gemaakt van exotische zuidelijke vuursteen die van nature niet op het Drents keileemplateau zou voorkomen. Dit laatste punt was nogal vreemd, omdat er meerdere artefacten van dezelfde vuursteensoorten bekend waren bij het team Roebroeks, afkomstig van andere locaties op het Drents keileemplateau. Expertises van deskundigen op het gebied van steensoorten en midden paleolitische artefactencomplexen hebben inmiddels uitgewezen dat de steensoorten gewoon noordelijk van herkomst zijn en dat het artefactencomplex een in situ midden paleolithische groep is vergelijkbaar met Duitse complexen van o.a. Salzgitter Lebenstedt. Dit laatste werd al door prof. dr. Waterbolk en dr. D. van der Waals op papier gezet in Palaeohistoria 15 uit 1973. De APAN beschouwt daarom de vondstgoepen van Hoogersmilde, Hijken en Eemster als de werkelijke bewijzen voor het aanwezig geweest zijn van de Neanderthaler in Noord-Nederland. Deze vindplaatsen behoren toegevoegd te worden op het kaartje van Marie Soressi van de verspreiding van het noordelijk Micoquien in het Eemien en begin Weichsel.
LEES HET DRAMA VAN DE ONGEFUNDEERDE VALSVERKLARING VAN EEMSTER IN 2004
Voor het complete verhaal van de valsverklaring van Eemster in 2004 klik op APAN/EXTERN/11, of op de foto van de omslag Eemster waarheid in situ.
terug naar: Neanderthalers bij Balloo ?

Misschien is het hier voor het eerst dat u de naam Eemster als aanduiding van een archeologische vindplaats tegenkomt. Indien dit zo is, dan behoort u tot de jongere generatie. Voor de veteranen is het woord Eemster een begrip. Bij hun gaan bij het horen of lezen ervan de gedachten onmiddellijk terug naar de 60er en 70er jaren van de vorige eeuw. Naar het tijdperk waarin de Drentse amateur archeoloog Tjerk Vermaning een aantal spectaculaire vondsten deed. Een daarvan was de midden paleolithische vondstgroep Eemster.

Tegelijk met de vondstgroepen Hoogersmilde uit 1965 en Hijken uit 1967, werd ook Eemster uit 1972 vals verklaard. Enkele kenmerken van valsheid waren: de ribben op de artefacten waren machinaal bijgeslepen en de stenen waren ingewreven met lichtgekleurde leem. Een deel van de collectie is momenteel APAN-eigendom. En omdat maar weing mensen vals verklaarde artefacten van Vermaning hebben gezien en zeker niet die van Eemster, deed de APAN besluiten om ons deel van die collectie hier te tonen en te bespreken.

Elk artefact uit de Eemster-collectie van de APAN is gefotografeerd en de belangrijkste zijn op de site geplaatst. Hiermee bieden we iedereen de gelegenheid om deze artefacten als het ware 'op de hand' te kunnen bekijken. De opnamen zijn gemaakt in een hoge resolutie, zodat er ver ingezoomd kan worden, tot op loepniveau. Dit levert scherpe beelden op van de ribben tussen de afslagen, alsmede van het oppervlak van de afslagen zelf. De opnamen tonen zoveel details, dat het mogelijk is om zelf conclusies te trekken omtrent beweerde machinale bijslijping en de beweerde inwrijving van de lichtgekleurde leem.

Eemster was het derde grote midden paleolithische vondstcomplex van Vermaning. Rondom de overdracht van de Hoogersmilde- en de Hijkenvondsten aan de wetenschap waren dusdanige frustraties bij Vermaning ontstaan, dat hij besloot om Eemster voor een ieder geheim te houden. Ook dit gegeven werd later tegen hem gebruikt in wat de 'zaak Vermaning' is gaan heten. Het kan gerust de bekendste affaire van Nederland genoemd worden.

De 'full-time' praktijk archeoloog

Er is tot op de dag van vandaag veel onzin over deze zaak gepubliceerd, vnl. door mensen die totaal niet op de hoogte waren van de feiten in deze zaak, maar ook door mensen die beter behoorden te weten. Telkens lijkt het in deze commentaren alsof Vermaning een mens was waar totaal niet mee viel samen te werken en dat hij op roem, maar voornamelijk op geldelijk gewin uit was. Desnoods met vervalste zaken.

Het valt niet te ontkennen, Vermaning is de enige amateur archeoloog tot nu toe, die van zijn zoekers activiteiten heeft kunnen leven. Hij kwam zelfs enkele jaren bij de provincie Drenthe in loondienst als stenenzoeker. Hij kan beschouwd worden als een “full-time” praktijk archeoloog. Hij zocht systematisch veld na veld af en was te vinden bij elk gat dieper dan zijn laars.

Tijdens het aardappel seizoen stond hij dagelijks bij een van de stenenvangers van de aardappelmeel fabrieken, vnl. bij de fabriek Oranje (nu Speelstad Oranje). Het spreekt dan ook vanzelf dat hij een enorme verzameling had opgebouwd. Deze bestond hoofdzakelijk uit prehistorische artefacten uit diverse Steentijd culturen, met daarnaast vele fossielen en botten van pleistocene (ijstijd) zoogdieren.

Aanjager van de wetenschap

Vermaning schuwde het contact met de wetenschap niet, hij toonde bijna elke in zijn ogen belangrijke vondst aan het archeologische hoofd van het Drents Museum. Daardoor was zijn naam reeds gevestigd binnen de wetenschappelijke kring van het Drents Museum en het B.A.I. (Biologisch Archeologisch Instituut) van de Universiteit van Groningen, ver voordat hij een publieke beroemdheid zou worden.

Zijn bekendheid buiten de wetenschappelijke kring kwam met de ontdekking van de mammoetjagers vindplaatsen nabij de televisie zendmast van Hoogersmilde. De wetenschap was dermate onder de indruk van deze vondsten dat het niet anders kon dan dat de vinder ervan in de schijnwerpers kwam te staan.

Zijn gerichte jarenlange zoektochten naar de Neandertaler werktuigen, op vaak zwaar zuigende akkerlanden, onder barre weersomstandigheden in herfst en wintertij, hadden resultaat opgeleverd. Met het presenteren van deze midden paleolithen en vondsten uit veelal jongere cultuurperioden kan Vermaning gezien worden als aanjager van de wetenschap. Hij zorgde voor veel werk. Een belangrijk deel van het BAI draaide alleen op het verwerken van zijn vondsten, inclusief prof. dr. Waterbolk.

Neanderthalers in Drenthe

De archeologische waarde van de Hoogersmilde vondsten was van een internationale orde. Voor de verwerking ervan trok hoogleraar Waterbolk de verantwoordelijkheid naar zich toe. Tijdens de opgraving van de Hoogersmilde vondsten, onder zijn leiding en die van dr. D. van der Waals, in het najaar van 1965 werd de aanwezigheid van de Neandertaler in Drenthe met zekerheid aangetoond.

Meer dan een derde deel van de vondstgroep werd in situ (in onverstoorde grond) aangetroffen. Op menig internationaal congres toonde prof. Waterbolk de artefacten. Hij spreekt later van 13 wetenschappers die zich lovend over de vondsten uitlieten. Hij noemde m.n. prof. Müller Beck uit Tübingen, prof. Schwabedissen uit Keulen, prof. Vermeersch uit Leuven en de grootste paleodeskundige van die tijd, prof. François Bordes uit Bordeaux.

De archeologen van het Biologisch Archeologisch Instituut (BAI) van Groningen waren opeens serieuze gesprekspartners geworden over het vraagstuk van de eerste Europeanen. Dit resulteerde in een bezoek aan prof. Bordes om samen met hem het vondstcomplex te bespreken. Prof. Waterbolk en dr. Van der Waals zullen met een zekere trots het 'Smildien' aan Bordes hebben gepresenteerd, want ze kenden ongetwijfeld diens laatste publicatie uit 1968, “Aan de wieg van de mensheid”, met daarin de verspreidingskaart van het Midden Paleolithicum van Afrika, Europa en Azië. Nederland is daarop een witte vlek.

Prof. Bordes was blijkbaar onder de indruk van de vondsten en trok twee dagen uit voor het bestuderen van de typologie en de chronologie. Volgens prof. Waterbolk werd er met hem “zeer vruchtbaar over beide aspecten gediscussieerd”. In eigen land verschenen een aantal voorpublicaties in diverse bladen en kranten en het resulteerde tenslotte in een grote publicatie in het jaarlijks internationaal verschijnende universitaire tijdschrift van het BAI, Palaeohistoria nr. 15 van 1973.

Na acht jaar eigen studie en internationale positieve beoordelingen was de belangrijkste prehistorische vondst van Nederland naar ieders tevredenheid beschreven, getekend en gefotografeerd. Prof. Waterbolk benadrukte later nog eens het belang van het oordeel van Bordes in relatie tot deze publicatie. Hij zei daarover: “Met de type-indeling zoals later in Palaeohistoria gepubliceerd, was Bordes het geheel eens”. De witte vlek op de kaart van prof. Bordes was met zekerheid ingevuld.

De in situ vondsten; meer dan een derde deel van het totaal

Hoe zeker dat was bleek tijdens de opgraving van de twee concentraties van Hoogersmilde, onder leiding van prof. dr. Waterbolk en dr. Van der Waals. Op Hoogersmilde A werden in totaal 65 artefacten geborgen, waarvan 24 in situ. Op de vindplaats B was het totaal 51, waarvan 18 in situ. Tot op een diepte van 80 cm werden nog artefacten aangetroffen. Van de 116 artefacten werden er dus 42 opgegraven uit absoluut onverstoorde grond. Dat is meer dan een derde deel.

Op 6 mei 1969 kwam er een kritische brief van prof. dr. Mc Burney uit Engeland op het BAI binnen. Deze collega had enkele tekeningen van de artefacten gezien en twijfelde aan de authenticiteit. Het antwoord dat Waterbolk drie dagen later op 9 mei 1969 aan hem opstuurde was:

“Wij denken niet dat er reden tot twijfel hoeft te bestaan over de echtheid van deze vondsten. Toegegeven, het merendeel van deze vondsten werd door een amateur aan de oppervlakte van een akker gedaan, welke diep geploegd was. Maar vanonder de bouwvoor komen een aantal artefacten, vnl. afslagen, die we zelf hebben opgegraven uit onverstoorde grond. Sommige passen zelfs op de grotere eerder gevonden stukken. De paar geselecteerde tekeningen van de artefacten, nodig voor een kort voorbereidend artikel, geven niet voldoende de kenmerken weer van de industrie”.

Na maart 1975 worden de in situ vondsten door hem totaal anders naar voren gebracht. Het lijkt er op dat hij ze liever kwijt dan rijk is.

Het kleineren van het aantal in situ vondsten

Het is nogal opvallend dat prof. dr. Waterbolk na maart 1975, na het beschuldigen van Vermaning, dit toch niet geringe aantal in situ vondsten gaat afdoen als: “een paar stenen in situ (in natuurlijke laag)” (Waterbolk in jan. 1982, in Maandblad Drenthe).

Tot op de dag van vandaag blijft prof. dr. Waterbolk dat aantal kleineren. Hij laat zelfs iemand anders hiermee in 2004, in een toespraak tijdens de presentatie van zijn boek “Scherpe stenen op mijn pad”, zonder commentaar daarop te leveren, nog beweren dat er: “bij een officiële opgraving ter plaatse (dus door professionele archeologen) niet een grote hoeveelheid, maar wel een aantal schijnbaar authentieke artefacten waren aangetroffen”.

De verklaring voor het aanwezig zijn van valse artefacten in onverstoorde grond

'Valse' artefacten in onverstoorde grond? Het is duidelijk dat dit gegeven niet volledig weg gepoetst kan worden. Waterbolk heeft nog wel geprobeerd om de regen de klus te laten klaren, maar het is toch niet helemaal gelukt. In datzelfde Maandblad Drenthe beweerde hij, en nu plaatsen we het volledige citaat: “En dat terwijl een paar stenen in situ (in natuurlijke laag) waren opgegraven. Terugkijkend zeg je dan moet er tijdens de opgraving bedrog zijn gepleegd. Ik zeg niet door wie, maar het moet ’s avonds of ’s nachts gebeurd zijn. Als je met zo’n opgraving bezig bent en je steekt het profiel af en iemand duwt er stenen in en het regent vervolgens dan zie je daar de volgende dag niks meer van. Tik zegt de schop…Het bedrog omvatte niet allen het maken maar ook het plaatsen….Nee, nee, de geologen die er bij Smilde bij betrokken waren hadden dat toen niet gezien…”.

Een gedegen opgraving, waarbij zelfs miniatuur afslagjes werden vermeld, werd aldus door nachtelijke regenbuien weggespoeld. Die regen bestond echter alleen in de gedachten van prof. Waterbolk, aangezien het volgens de door Ad Wouters opgevraagde neerslagrapporten van het KNMI-meetstation Dwingelo, tijdens de opgraving van 27 september t/m 16 oktober 1965, buitengewoon droog weer was geweest.

Op foto’s die gemaakt zijn tijdens de opgraving is ook te zien dat het kurkdroog moet zijn geweest, alle staande profielen zijn kaarsrecht, zonder ook maar een spoortje van watererosie. En in het horizontale vlak is geen enkele donkere verkleuring te zien wat zou wijzen op natte plekken. De donkere verkleuringen zijn de zandopvullingen van de vorstscheuren in de keileem. Het zou fijn zijn als de betrokken geologen eens hun visie zouden willen geven over die vermeende regenbuien en de professionele opgravers over dat
“tik zegt de schop”.

En zo is Nederland de midden paleolithische 'Smildien' cultuur, zoals vertegenwoordigd in de concentraties Hoogersmilde, Hijken en Eemster, kwijt geraakt, omdat alles aan elkaar gelijk zou zijn. Dus was alles vals. Nadien is er door de wetenschap geen enkele in situ midden paleoliet meer geclaimd.

De gedwongen overdracht aan de Staat

Er bestaat veel misverstand over het hoe en waarom van de aankoop van Hoogersmilde. Vermaning wilde de vondsten in eerste instantie niet kwijt. Niemand had dergekijke artefacten in bezit. Ze waren uniek. In het boek 'Tjerk Vermaning, steen des aanstoots' uit 1975 van Ton Huslt staat op pag. 70 hoe Hoogersmilde Drents bezit werd. Vermaning daarover:

"Meneer van der Waals had mij al gevraagd, meneer Vermaning wat wilt U ermee. Ik had hem gezegd, dat ik ze dolgraag wilde houden, ik was er gelukkig mee, ik wilde ze niet kwijt.......Hij zegt, ja maar het hoort bijelkaar. Ik zeg, daar kan ik niks aan doen, jullie nemen maar genoegen met wat er uit de grond is gekomen".

Dit gesprek moet tijdens of vlak na de opgraving plaats hebben gevonden. Het is begrijpelijk dat dr. Van der Waals de artefacten, die door het diepploegen aan de oppervalkte waren gekomen en die door Vermaning waren opgeraapt, probeerde te verwerven. Hij wilde de vondstgroep als geheel kunnen bestuderen en er ten alle tijde over kunnen beschikken. Hoe hij dat voor elkaar kreeg werd duidelijk toen hij een paar dagen later weer bij Vermaning op het schip terug was. Hij had de snelste methode gevonden om alles in bezit te krijgen, zonder nog moeilijk te hoeven onderhandelen met iemand die niets wilde afstaan. Vermaning daar over:

"Hij zegt, meneer Vermaning, ik moet wel even ernstig met U spreken..Hij zegt, of U het nou goed vindt of niet, maar de vondsten zijn tot schatvondst verklaard".

Het gevolg was dat Vermaning zijn vondsten aan de Staat moest overdragen. Prof. Waterbolk en dr. Van der Waals hadden prof. Schwabedissen uit Duitsland verzocht om er een waarde aan toe te kennen. De waarde werd fl 14.000. Dit geldbedrag heeft hij gekregen en verplicht gedeeld met de eigenaar van de grond, boer Vos.

De schatvondstverklaring is altijd omringd gebleven met geheimzinnigheid. Het is een bijna onbekend gegeven. Het is daarom niet verwonderlijk dat niet ingewijden de handelwijze van Vermaning bij vervolgvondsten van hetzelfde kaliber, waaronder Eemster, als onwelwillend konden bestempelen.

Dat werd hun als het ware door die wetenschap gedicteerd bij de poging van die wetenschap om alle artefacten van Hijken, zijn tweede miden paleolithische vondstgroep, in bezit te krijgen. Vermaning had meegemaakt wat er met Hoogersmilde gebeurde en dat probeerde hij waarschijnlijk voor Hijken te voorkomen. Hij hield de vondstgroep geheim. En u weet hoe het met geheimen gaat die iedereen kent. Het gevolg was dat ook van Hijken een schatvondst werd gemaakt. Weer was hij zijn meest fantastische vondsten kwijt. Zijn roem steeg daarentegen naar die van een ware volksheld.

Wel roem, maar weer met lege handen

Het logische gevolg was dat de verstandhouding tussen de amateur en de profs slechter en slechter werd. Of de wetenschap ooit van plan geweest is om uiteindelijk ook de vondstgroep Eemster, van 1972, het predikaat 'schat' mee te geven, om ook deze in handen te krijgen zullen we nooit weten. Op 18 maart 1975 werd het ‘Voorlopig Rapport over de steentijdvondsten van Tj. Vermaning’ gepresenteerd, waarin alle midden paleolithen van Vermaning werden vals verklaard.

Hieronder bevond zich ook de vondstgroep Eemster. Daarvan werd gesteld dat na onderzoek op het BAI was vast komen te staan dat het om vervalsingen handelde. Later moesten ze toegeven dat Vermaning deze groep artefacten dusdanig geheim had gehouden dat ze er nooit eentje van hadden kunnen aanschouwen.

Eemster ongezien vals verklaard

Gezien het feit dat Vermaning al deze belangrijke vondsten wilde houden en ook niet wilde verkopen, is het wel erg wrang in het licht van de schatvondst verklaringen, dat de belangrijkste aanklacht tegen hem is geweest dat hij valse artefacten had verkocht aan de provincie Drenthe. Het was de provincie die hem daarvoor aanklaagde. Het waren echter prof. dr. Waterbolk en dr. Van der Waals, die middels de schatvondstwet bij de provincie Drenthe de vondsten van Vermaning aanprezen en er zelfs de waarde van lieten bepalen. Een gedesillusioneerde Vermaning achter latende.

De ware verkopers van de artefacten

Tussen 1965 en 1975 werden de vondsten van Vermaning als uiterst belangrijk beschouwd. Ter illustratie daarvan geven we hier een tekst van dr. D. Stapert uit 1975. Hij was een van de ontmaskeraars van Vermaning: “deze vondsten hebben unieke mogelijkheden geschapen om de technologie te bestuderen, terwijl verder het karakter van de concentraties (kortstondige bewoning van enkelvoudige kampementen) veel aanknopingspunten geeft voor onderzoek naar de leefwijze van deze jagers” .

Het is de laatste officiële positieve mening over de vondstgroepen Hoogersmilde en Hijken, en verscheen zelfs nog na zijn arrestatie van 15 maart 1975. De tekst is te vinden in het boek Noord-Brabant in Pre- en Protohistorie (1975). Het spreekt vanzelf dat Stapert heeft geprobeerd deze tekst te wissen, maar het boek was al in druk tijdens de voorbereidingen van de openbaring van het valsverklaringsrapport, waarvan Stapert mede-auteur was. Het kon daarom niet meer gewist worden.

Deze tekst moet vlak voordat men na tien jaar eindelijk doorhad dat de Vermaning vondsten vals waren, bij de drukker zijn ingeleverd. Zo zijn er in deze zaak wel meer eigenaardigheden aan te wijzen. Bijvoorbeeld het waarom van het bekend worden van een vuistbijl uit de schatvondstcollectie Hoogermilde, onder de naam 'de mooiste die we hadden'.

Eigenaardigheden

Voorlopig is de APAN de wetenschappers dankbaar dat ze de vondstgroep Eemster nooit als schatvondst hebben verklaard, want dan waren amateurs niet in staat geweest eigen onderzoek te kunnen doen naar de aard van het artefactencomplex en had de collectie nooit in particuliere handen kunnen komen. Een belangrijk deel (bijna de helft van het totale aantal artefacten) is momenteel APAN-eigendom.

Eemster in goede handen
Goede raad kost maar één schop

In Archaeologische Berichten nr. 17 uit 1986 schreef Anton van der Lee in het voorwoord het volgende: “Waarom dan toch dit speciale nummer van Archaeologische Berichten? Op de eerste plaats omdat in Eemster - nog steeds - de sleutel ligt voor de oplossing van wat ten onrechte de “zaak Vermaning” is genoemd…..Voor elke onbevooroordeelde onderzoeker is het mogelijk deze zaak in een dag tijd voorgoed op te lossen met een simpele controle opgraving”.

Hij schreef dit toen er fl 100.000 beschikbaar was voor een eventuele opgraving van de site. Dat ging dus niet door. De verwikkelingen omtrent het opstarten van de opgravingsprocedure en de afhandeling kunnen gezien worden als een aparte affaire binnen de zaak Vermaning. In de publicatie 'J’Accuse' van Ad Wouters wordt er diep op ingegaan.

En nu in 2004 gelden nog diezelfde woorden van Anton van der Lee. Het verschil is dat de vindplaats Eemster inmiddels wel door meerdere wetenschappers is bezocht. Het heeft echter nog steeds niet geleid tot een controle opgraving. Een beetje gegraaf in de wegberm (1986), door een team onder leiding van dr. Henk Kars, dat is het enige gegraaf geweest. Recentelijk (april 2004) werd de site bezocht, zonder schop, door een groepje wetenschappers onder leiding van prof. dr. W. Roebroeks (Leiden) bestaande uit dr. M. Niekus (Groningen), dr. E. Rensing (ROB) en dr. W. van der Sanden (provinciaal archeoloog Drenthe). Dit omdat de vindplaats opnieuw bij laatstgenoemde was aangemeld, aangezien op de vindplaats nog steeds artefacten worden opgeraapt. De APAN is hier nauw bij betrokken. In 2004 is dit in een drama geëindigd. Lees verderop.

Eind november 1972 was Vermaning op het terrein van de aardappelmeelfabriek Oranje, toen er machinaal gerooide aardappelen, met daartussen vele stenen uit het veld, uit de omgeving van Eemster werden aangevoerd. De vracht werd direct verwerkt. Hij stond bij de transportband van de stenenvanger. Loerend op fossielen zoals zeeëgels, sponzen, koralen en schelpdieren. Natuurlijk ook op artefacten uit de Steentijd.

En op die dag had hij weer het geluk van het aanwezig zijn op het juiste moment op de juiste plek. Tussen de duizenden natuurstenen vallen er plotseling een aantal door de Neandertaler bewerkte stukken naar beneden. Deze zouden hem naar de vindplaats Eemster voeren. Bij zijn eerste bezoek aan de site vond hij 160 stukken, waaronder vuistbijlen, schrapers, speerpunten en snavelboren. Hij voelde zich de ontdekker van het grootste mammoetjagerskamp van Europa.

Hij besloot om de vondst niet te melden, omdat hij dan mogelijk ook deze groep artefacten weer kwijt zou raken. Tot in 1973 bezochten hij en zijn vrouw de vindplaats en het totaal aantal artefacten groeide aan tot 243 stuks. Vermaning heeft altijd gezegd dat er nog een groot deel onder de grond moet zitten. Zo nu en dan worden er nog vondsten gedaan, zelfs in situ.

Het verhaal van de ontdekking

De collectie Eemster is nooit in wetenschappelijke handen geweest. Zelfs tijdens het doorzoeken van zijn schip op 18 maart 1975, op hetzelfde moment als hij gearresteerd werd, werden ze niet gevonden. Op die dag werd het “Voorlopig Rapport over de steentijdvondsten van Tj. Vermaning” gepresenteerd, middels een persconferentie in de Statenzaal van de provincie Drenthe.

In dat rapport wordt een opsomming gegeven van de met zekerheid vervalste Vermaning collecties. Een daarvan was de artefactengroep Eemster. Daar was volgens Stapert van alles mis mee, omdat “De vindplaats voor ieder strikt geheim wordt gehouden” en dat “Alle stukken van Eemster ingewreven zijn met lichtgekleurde leem, wat niet te verwachten is bij vondsten van een regelmatig geploegde akker” en “Uit verklaringen van andere mensen kon ik opmaken dat ook de collectie Eemster vervalsingen betreft” .

Het waren prof. Boekschoten en prof. Louwe Kooijmans die tijdens een bezoek aan Vermaning de ingewreven leem hadden geconstateerd, evenals de afgeronde ribben.

Ook prof. Waterbolk constateerde op de artefacten van Eemster verdachte kenmerken, welke volgens hem wel moesten wijzen op vervalsing: “ontbreken van patina, aanwezigheid van slijpvlakken op scherpe ribben etc.” en “verder zag ik in de diep gelegen groeven licht gekleurd zand. Wanneer de stukken van een regelmatig geploegde akker afkomstig zijn, dan kan men niet verwachten dat er licht zand aanwezig is, maar dan mag men een donkere grond verwachten in die groeven”.

Er zijn dus verschillende kenmerken op de artefacten aanwezig die zouden wijzen op vervalsing. Deze kenmerken komen ook voor op de artefacten van Hoogersmilde, Hijken, de Leemdijkbijl, Ravenswoud Paleolithicum waaronder de vuistbijl “het oog van Ravenswoud”, de vuistbijl van de Voshaar, de vuistbijl uit het Blauwe Meer en op een aantal stukken uit het neolithisch depot van Ravenswoud.

De vals verklaring
Geen donkere vondstlaag

Vermaning beschreef zelf alsvolgt de vondstomstandigheden aan Wouters; “In mijn…..lange brief, schreef ik je, dat ik verweg de meeste artefacten had aangetroffen in een band van geelachtig leemhoudend zand, en dat de artefacten van Eemster helemaal voor het grootste deel uit dit gele zand tevoorschijn kwamen. Sommige stukken hebben de geelachtige kleur van dit zand aangenomen…”.

Bifaces:

discusvormig: 3; ovaal hartvormig: 1; lang-smal hartvormig: 1; ovaal: 1; limande: 1; driehoekig: 1; amandelvormig: 1.

Overig bifaciaal bewerkt:

Keilmesser: 1; Moustérienspits: 1; hakwerktuig: 1; slagsteen: 1; radtrekker: 1.

Schaven:

spitsschaven: 6; rechte schaven: 2; convexe schaven: 7; concave schaven: 6; dicusvormige schaven: 1.

Anderere typen:

schrabbers: 7; rugmessen: 3; getande artefacten: 16; artefacten met kerf: 2; raclettes: 2; boren: 12.

Niet nabewerkt:

Levalloiskern: 4; proto-Levalloiskern: 4; blokkern: 1; klingen: 13; afslagen: 143; brokken: 5; ondefinieerbaar: 3; pseudoartefacten: 1.

De artefactensamenstelling van de Jong Acheuléen vondstgroep Eemster in 1972
Eemster opnieuw vals verklaard in 2004
De waarheid van Eemster ligt nog steeds in situ. Er is nooit een officiële schep in de grond gestoken
De locatie van de site Eemster is langzamerfhand bij meerdere mensen bekend geraakt. Was het in eerste instantie Vermaning zelf die mensen meenam naar de vindplaats, na zijn overlijden waren dat APANleden. Meerdere keren werden wetenschappers meegenomen naar deze beroemde vindplaats. Het heeft echter nooit geleid tot een opgraving van de vindplaats. De graafwerkzaamheden van prof. dr. Henk Kars in 1988 vonden plaats in de wegberm, vijftig meter buiten de concentratie. De enige die eens pal op de concentratie heeft gegraven is ondergetekende. Dat leverde binnen tien minuten een klein discoïde vuistbijltje op. Zie foto hier direct onder. Het bijltje zat ingebed in een bikkelharde keizandlaag. Dit type artefact is kenmerkend voor het noordelijke Midden Paleo. Het komt niet alleen voor binnen het Smildien, maar ook binnen de Duitse vondstgroep Slazgitter Lebendstedt. Hoeveel artefacten na Vermanings heengaan door anderen, inclusief mijzelf en Ad Wouters, zijn opgeraapt is niet bekend. Met die van Wouters en van mij is de vondstgroep in ieder geval met tien stuks vermeerderd. Klaas Geertsma
EEMSTER WAARHEID IN SITU
Webmaster: Klaas Geertsma
KLIK VOOR HET NIEUWE ARTIKEL OVER JADEIETBIJLEN
Links naar alle artikelen en bijdragen op ApanArcheo, inclusief PDF-artikelen.

Over de APAN

Uitleg bij het APAN-vignet

APAN/EXTERN

Eemster, de vindplaats

APAN-onderzoeken

Tjerk Vermaning

Rapport Roebroeks- Eemster revisited

Artefacten her-determinatie

Collectie Sigrid Wolff

Collectie Groot Obbink

Collectie Limburgs Museum

Collectie Albert Siebring


Harry Huisman de stenenman

Abrasie in museum Les Eysies

Neanderthaler in Fryslân

Moustérien in Europa

De bipoplair-techniek

48 Vuistbijlen uit de Noordzee

Pijl&Boog van Hardinxveld

Neanderthaler in Drenthe

Jadeitbijlen in Neolithicum

De paardenjagers-godin

Hyaliet is een afzetting

Schuilenburg Midden Paleo 1
Schuilenburg Midden Paleo 2
Schuilenburg Midden Paleo 3
Schuilenburg Midden Paleo 4
Schuilenburg Midden Paleo 5

West Runton 1.800.000 BP

Mammoet van Wezuperbrug

Film

Stenenzoeken in het post-Vermaning-tijdperk

Foto's van Noordelijk vers-MP

Micoquin - Leek 1
Micoquin - Leek 2
Micoquin - Leek 3

Drie Wâldgroepschaven

Schuilenburg snavelboor

Gieten MP-snavelboor

Gieten MP-holschaaf

MP-vuistbijl van Joldelund

Grootste MP-schaaf Friesland

Bipolair MP Friesland

PDF-artikelen

Van Hyaliet tot vers
Wilhelminaoord lezing GJ van Noort

Wat gebeurde er nou echt met de Neanderthalers?

APAN/EXTERN 11- Eemster waarheid in situ

Neolithisch depot van Ravenswoud

Brabantse Broddels 1

Archeobrief - APANbetoog

Brabantse Broddels 2

Open brief aan prof dr Louwe Kooijmans

Brabantse Broddels 3

Het Leiden-glaciaal in Nederland

MP-merkwaardigheden

Collectie Sigrid Wolff

Spitsschaaf Bemmel

Standvoetbekerbijltje Leek

De migratie van jagers/verzamelaars van
de Hamburgcultuur in de Noord-Europese
laagvlakte (13.000 - 11.000 BP)


Een rendierjagersvindplaats van de Ahrens-burgcultuur in de Zuidelijke Noordzee
Inclusief: Een sjamanentrommel uit 1737 als verklarend “woordenboek” voor 11.000 jaar oude tekens?

Ahrensburgtekens in het Laat Mesolithicum

IJstijdkunst en de Maanmythe

Spaubeek; van rolsteen tot slijpsteen. Onderzoek
van een oudpaleolithisch vondstcomplex


Gekerstende oude heilige plaatsen

Brabantse Broddels 4

De Leemdijkbijl. De bewogen geschiedenis van een Drentse vuistbijl'. Door A. M. Wouters.

Engelstalige PDFs

Over Jadeietbijlen in het Neolithicum
The big search for 'Green' started 5000 BC. The beginning of a new Era

Over het hoe en wat van de Neanderthalers
The effects of metabolic changes in pleistocene
hominids


Boekbesprekingen

Over het boek Scherpe stenen op mijn pad
De zwanenzang van professor H.T. Waterbolk:
een compositie in dissonanten

Over het boek Op zoek naar de Kelten. Nieuwe archeologische
ontdekkingen tussen Noordzee en Rijn

Op zoek naar de Kelten. Een boekbespreking

Over een spannend archeo-boek
Het Peruvium ProjectVoor een foutloze weergave open ApanArcheo in Internet Explorer of Google Chrome