©2008 APAN
Home Film Vondsten Actueel Eemster Vermaning APAN/EXTERN Contact Links

In 1992 kreeg het voorheen alleen voor de leden verkrijgbare tijdschrift APAN/INTERN een nieuwe naam, die precies zou omschrijven waar het in de toekomst voor zou staan, het zou verkrijgbaar worden voor niet-leden. De APAN trad met publicaties naar buiten; van INTERN naar EXTERN. Nummer 1 werd het overgangsnummer en verscheen speciaal naar aanleiding van de Woutersdag op 11 april 1992 te 's Hertogenbosch. Vanaf nr 2 draagt het tijdschrift de titel APAN/EXTERN.

De APAN is er in geslaagd om vanaf de start van de reeks bijna elk jaar een uitgave te realiseren. Niet leden kunnen zich abonneren of het los bestellen. De EXTERN is een luxe uitgevoerd tijdschrift van het formaat A4, met telkens per aflevering een keur aan artikelen over de Steentijd, met vele tekeningen, foto's, schema's en kaarten. Het is het enige Nederlandse tijdschrift met speciale aandacht voor de Oude Steentijd, het Paleolithicum.

EXTERN 1 en EXTERN 3 zijn helaas niet meer leverbaar. De overige nummers zijn nog te bestellen. Hieronder volgt per nr. het aantal artikelen. Van de hoofdartikelen worden korte beschrijvingen gegeven.

INTERN/EXTERN 1: niet meer leverbaar.

EXTERN 2: 11 artikelen, 76 bladzijden. O.a over Bronstijddolken; De verspreiding van de Ahrensburgjagers in het Jonge Dryas; Over de Hamburgcultuur; Smildien uit Eelde; Mesolithicum; Afrika-Homo Habilus en Homo Erectus e.a.

EXTERN 3: niet meer leverbaar.

EXTERN 4: 14 artikelen, 96 bladzijden. O.a. over het trekgedrag van de Vroeg Mesolithische jagers; Paleolithicum van Kerkdriel; Vuistbijl van Fochteloo; Beeldstenen; De vindplaats De Panberg e.a.

EXTERN 5: 14 artikelen, 96 bladzijden. O.a. over vervalsingen; Paleolithicum van de Stuwwallen; Midden Paleo van Eersel; De Tjongercultuur; Het unieke voorkomen van de venus van Dolni Vestonice; Neolithische Bekercultuur; Over gunflits - vuurslagen e.a.

EXTERN 6: 15 artikelen, 80 bladzijden. O.a. over Midden Paleo uit het Leudal; Moustérienspits uit Duizel; De vuistbijl het Oog van Ravenswoud als toetssteen voor het ontzenuwen van een niet geijkte archeologische visie van een Nederlandse professor; Michelsbergcultuur; Introductie, beschrijving en de ontstaanswijze van het mineraal Hyaliet, of de ontmythologisering van het begrip windlak; Prehistorie langs De Zijderoute e.a.

EXTERN 7: 11 artikelen, 86 bladzijden. O.a. over een conflict tussen prof. H.T. Waterbolk en prof. Fr. Bordes in 1971 dat gezien kan worden als de mogelijke oorzaak voor het ontstaan van de zaak Vermaning; Oppervlakteverschijnselen op vuursteen zichtbaar gemaakt met de Acetaat Peel methode, ook wel genoemd de electronenmicroscoop op de keukentafel; De vroege mens in Europa en zijn dierenwereld; Périgordien van het Bovenste Bos e.a.

EXTERN 8: 9 artikelen, 92 bladzijden. O.a. een terugblik op 20 jaar APAN; De eenling-artefacten van het Drents keileemplateau met hyaliet op het oppervlak gedateerd n.a.v. de unieke onstaanswijze van het mineraal. Ook de typologie van de artefacten wordt kritisch bekeken - conclusie: ze zijn allen ouder dan 125.000 BP en behoren tot het Markkleebergien. De wetenschap dateert ze echter veel jonger, wat al 30 jaar lang verstrekkende gevolgen heeft voor de acceptatie van vers Midden Paleo. Zelfs in situ's worden daarom vals verklaard (Hoogersmilde, Hijken en Eemster) of tot 'incerto facto' verklaard (Schuilenburg); Hamburgcultuur van de Ginkelse Heide; Hamburgien van Ureterp; De Steentijd vindplaats de Aardjesberg e.a.

EXTERN 9: opgedragen aan Ad Wouters (1917 - 2001), 7 artikelen, 106 bladzijden. O.a. over nieuwe inzichten omtrent de Neandertalers; Het verhaal van de Homo Erectus van Dmanisi; Uzbekistan en de onverklaarbare Neandertalers; De uiteenzetting van de bipolaire slagtechnieken in het Oud Paleo; De Midden Paleo-vindplaats Hoogersmilde e.a.

EXTERN 10: 10 artikelen, 88 bladzijden. O.a over gezandstraalde Desert Silica Glass-artefacten; Voor het eerst in ons land aangetoond Micoquin van het type Schambach; De rolsteenhamer van Loon op Zand en zijn functie; Oud Paleo van Neer-Broekheide; De Ahrensburgcultuur van de Zuidelijke Noordzee, speciale tekens uit die cultuurperiode en een shamamentrommel uit 1737 uit Lapland als verklarend woordenboek bij het oudste en langst gebruikte symboolschrift van Europa; Wat gebeurde er met de Neandertalers e.a.

EXTERN 11: speciaalnummer 'Eemster waarheid in situ'. Diverse artikelen, 40 pagina's. Een methode blootgelegd: alleen met niet geijkte archeologische argumenten kon in 2004 de Midden Paleo vindplaats Eemster door het team Roebroeks hernieuwd vals worden verklaard. Met deze zelfde methode werden eerder al Hoogersmilde en Hijken vals verklaard. Tevens een kritische bespreking van het boek 'Scherpe stenen op mijn pad' van professor Waterbolk; Over het spoor naar de ontdekking van de kleine Floresmens, de Hobbit, en waarom de uiteindelijke ontdekking van deze nieuwe mensensoort door toedoen van een Paleo-prof aan Nederlandse paleontologen voorbij ging.

EXTERN 11 staan als een PDF on line en kan uitegprint worden.
Naar EXTERN 11

EXTERN 12: 21 artikelen, 94 bladzijden. O.a. over het Neolithisch depot van Ravenswoud; Het APAN-betoog 'De zaak Vermaning en het einde van een vakgebied' in de SNA-Archeobrief 2006 nr 1 en de inslagkrater die het naliet binnen de officiële Paleo-wereld; Open brief aan prof. dr. Louwe Kooijmans; Het Leiden glaciaal in Nederland - filosoferen over de Paleo-onderzoekers en de desastreuze gevolgen van hun bedenkelijke determinaties en werkwijze, waardoor Eemster een vervalsing kon worden genoemd, het Hilversum-kwartsiet-Midden Paleo van geen waarde werd en de triomf van de ontdekking van de 800.000 jaar oude Flores-Hobbit naar Australië ging; Midden Paleo Smildien uit de collectie van Sigrid Wolff; De gedwongen trekroute van Hamburgjagers gevolgd doorheen onze landstreek tijdens de klimaatverandering van hun tijd; Ahrensburgtekens ook in het Mesolithicum van Nederland en Frankrijk, nieuwe voorbeelden van het oudste symboolschrift van Europa; De Jong Paleolithische Maanmythe; Oud Paleo van Spaubeek - van rolsteen tot slijpsteen; Kerstening van oude heilige plaatsen e.a.

Alle artikelen van EXTERN 12 staan als een PDF on line en kunnen uitegprint worden. Naar de artikelen

EXTERN 13: Het speciale West Runton-nummer, 84 pagina's. Dit is de langverwachte monografie van de Werkgroep West over in situ vondsten uit het Stone Bed voor de kust van East Anglia. De vondsten komen uit een 1.8 miljoen jaar oude laag en zijn daarmee de oudste van Engeland en daarmee ook de oudste van West-Europa. De ouderdom is gelijk aan Dmanisi en daarom kan de vraag gesteld worden: klopt de 'out of Africa' theorie wel? Immers de Homo erectus was in dezelfde periode al op meerdere plaatsen buiten Afrika aanwezig, ook in Azië. De volgende vraag is dan, waar kwam de Engelse Homo erectus vandaan? Indien uit het zuidoosten, dan is de kans groot dat hij door de streken is getrokken waar ons land nu ligt. Met vele tekeningen, kaarten, schema's en foto's, waaronder vijf in kleur om zelf in te plakken. Met klimaatbeschrijving en tekeningen van enkele dieren uit die tijd.

Klik hier of op de foto van de omslag voor meer info.

Wilt u deze bladen bestellen? Onder de file 'contact' vindt u het e-mailadres van de postmaster van de APAN. Stuur een e-mail met de wens van uw bestelling en vermeld daarbij uw adres. U ontvangt dan een acceptgiro met de kosten. Na betaling daarvan wordt de bestelling u opgestuurd. (KG)

 

De EXTERNEN t/m nr 13 kosten € 15 inclusief verzendkosten. Meerdere nummers tegelijk bestellen kan natuurlijk ook, de verezendkosten worden dan relatief voordeliger.
Bij bijna alle EXTERNEN wordt als speciaal illustratiemateriaal kleurenfoto's bijgeleverd. APAN/EXTERN vertelt het ware verhaal van de Steentijd van ons land.

Het Drents Keileemplateau werd intensief bewoond in het Midden Paleolithicum van het Eemien en Weichsel (o.a. Hoogersmilde, Hijken, Eemster, Schuilenburg, Noord Burgum, Zuidbroek, Bakkeveen en Texel-de Hooge Berg). Ook in de rest van ons land was het goed toeven, al vanaf het Oud Paleo. Vooral op de Maasterrassen in Limburg (o.a. Neer, Jabeek en Spaubeek) en in de gronden van de stuwwwallen van de Utrechtse Heuvelrug (Ede, Lunteren, Kwintelooijen en Rhenen) werd veel bewoning aangetroffen uit die oude tijden, zelfs de voorlopers van Boxgrove (500.000 BP) en Pakefield (700.000 BP) werden er gegtraceerd.

APAN-publicaties en visies worden niet meegenomen in de lespakketten op onze universitaire instituten, ze worden officieel veelal beschouwd als controversieel en soms zelfs als fantasie omschreven. Wetenschappers nemen er wel kennis van, maar ze vermelden ze bijna nooit in literatuurlijsten bij hun artikelen. Ditzelfde gaat op voor hun lezingen op congressen en andere bijeenkomsten. Het officiële beeld van de bewoningsgeschiedenis van ons land tot in de zuidelijke Noordzee vertoont daarom vele witte plekken. De APAN heeft ze allemaal ingevuld.

Maak uw kennis van de Steentijd van ons land compleet; bestel APAN/EXTERN. Van niet alle nummers zijn nog evenveel exemplaren in voorraad, bestel dus op tijd voordat ze zijn uitverkocht. (KG)

 

Met dank aan onderstaande personen die met één of meerdere artikelen, alleen of samen met anderen, hebben bijgedragen om de APAN/EXTERN inhoud te geven.

Ad Wouters, André Cardol, John de Koning, Ab Lagerweij, Herman van der Made, Anton van der Lee, Jan Willem van der Drift, Govert van Noort, Klaas Geertsma, Joost thoe Schwartzenberg, Ben Walet, Ronald van Suylen, Arnold Chambon, Anton Verhagen, Dick Mol, Cees Evenblij, Daan Wiltenburg, Rinke en Clara Bok, Cor Rodenburg, Maarten Perdeck, H. Metsemakers, Piet Kelderman, Jos Veldhuis, Bé Hoeksema, Bram van Sprang, John de Vos, Auke Boelsma, Doekes Bakker, Jan Weertz, Klaas R. Henstra, Wiel Vossen, Canisius van Gils, Max Franssen en Gerard Fonteyn.

 

 

Download EXTERN 11 en 12 als PDF - files.
Klik op de foto's van de omslagen. EXTERN 11 en 12 zijn daarna uit te printen.
Met het speciaalnummer 11, EEMSTER WAARHEID IN SITU belicht de APAN een van de zwartste bladzijden uit het Nederlandse Paleo-onderzoek van de afgelopen 30 jaar.
naar het begin van de pagina
Naar de PDF van APAN/EXTERN 12
naar homepage
Nieuw: APAN/EXTERN/13

Voor meer info over de inhoud klik op de omslag.
Links naar alle artikelen en bijdragen op ApanArcheo, inclusief PDF-artikelen.

Over de APAN

Uitleg bij het APAN-vignet

APAN/EXTERN

Eemster, de vindplaats

APAN-onderzoeken

Tjerk Vermaning

Rapport Roebroeks- Eemster revisited

Artefacten her-determinatie

Collectie Sigrid Wolff

Collectie Groot Obbink

Collectie Limburgs Museum

Collectie Albert Siebring


Harry Huisman de stenenman

Abrasie in museum Les Eysies

Neanderthaler in Fryslân

Moustérien in Europa

De bipoplair-techniek

48 Vuistbijlen uit de Noordzee

Pijl&Boog van Hardinxveld

Neanderthaler in Drenthe

Jadeitbijlen in Neolithicum

De paardenjagers-godin

Hyaliet is een afzetting

Schuilenburg Midden Paleo 1
Schuilenburg Midden Paleo 2
Schuilenburg Midden Paleo 3
Schuilenburg Midden Paleo 4
Schuilenburg Midden Paleo 5

West Runton 1.800.000 BP

Mammoet van Wezuperbrug

Film

Stenenzoeken in het post-Vermaning-tijdperk

Foto's van Noordelijk vers-MP

Micoquin - Leek 1
Micoquin - Leek 2
Micoquin - Leek 3

Drie Wâldgroepschaven

Schuilenburg snavelboor

Gieten MP-snavelboor

Gieten MP-holschaaf

MP-vuistbijl van Joldelund

Grootste MP-schaaf Friesland

Bipolair MP Friesland

PDF-artikelen

Van Hyaliet tot vers
Wilhelminaoord lezing GJ van Noort

Wat gebeurde er nou echt met de Neanderthalers?

APAN/EXTERN 11- Eemster waarheid in situ

Neolithisch depot van Ravenswoud

Brabantse Broddels 1

Archeobrief - APANbetoog

Brabantse Broddels 2

Open brief aan prof dr Louwe Kooijmans

Brabantse Broddels 3

Het Leiden-glaciaal in Nederland

MP-merkwaardigheden

Collectie Sigrid Wolff

Spitsschaaf Bemmel

Standvoetbekerbijltje Leek

De migratie van jagers/verzamelaars van
de Hamburgcultuur in de Noord-Europese
laagvlakte (13.000 - 11.000 BP)


Een rendierjagersvindplaats van de Ahrens-burgcultuur in de Zuidelijke Noordzee
Inclusief: Een sjamanentrommel uit 1737 als verklarend “woordenboek” voor 11.000 jaar oude tekens?

Ahrensburgtekens in het Laat Mesolithicum

IJstijdkunst en de Maanmythe

Spaubeek; van rolsteen tot slijpsteen. Onderzoek
van een oudpaleolithisch vondstcomplex


Gekerstende oude heilige plaatsen

Brabantse Broddels 4

De Leemdijkbijl. De bewogen geschiedenis van een Drentse vuistbijl'. Door A. M. Wouters.

Engelstalige PDFs

Over Jadeietbijlen in het Neolithicum
The big search for 'Green' started 5000 BC. The beginning of a new Era

Over het hoe en wat van de Neanderthalers
The effects of metabolic changes in pleistocene
hominids


Boekbesprekingen

Over het boek Scherpe stenen op mijn pad
De zwanenzang van professor H.T. Waterbolk:
een compositie in dissonanten

Over het boek Op zoek naar de Kelten. Nieuwe archeologische
ontdekkingen tussen Noordzee en Rijn

Op zoek naar de Kelten. Een boekbespreking

Over een spannend archeo-boek
Het Peruvium ProjectVoor een foutloze weergave open ApanArcheo in Internet Explorer of Google Chrome
Naar de PDF van APAN/EXTERN 11

 

APAN/EXTERN