Home Film Vondsten Actueel Eemster Vermaning APAN/EXTERN Contact Links
naar het begin van de pagina

UIT DE GROND GETROKKEN

Net voordat de sneeuw kwam
had de boer nog geploegd, dus nu het eindelijk dooide ging ik eens kijken hoe het erbij lag. Ik vond een keurig schaafje dus mijn dag kon al niet meer stuk, maar een kwartiertje later zag ik een gepatineerd stukje steen zo groot als twee vingernagels diep in de vore. Dat kon misschien nog een afslag zijn dus ik wilde die steen oprapen. Maar toen ik eraan trok kon ik mijn ogen niet geloven want er kwam een grote vuistbijl te voorschijn, die met de punt bijna recht omlaag stak.

Hoe vuistbijlen werden gemaakt
In het Oud-Acheuléen (in Europa: van bijna een miljoen tot 400.000 jaar geleden) werden vuistbijlen om en om bekapt vanaf twee zijdes; dat wordt 'façonnage' genoemd. Zo ontstonden prachtig symmetrische vuistbijlen met een dunne lensvormige doorsnede. Maar gek genoeg werden vuistbijlen in het Jong-Acheuléen (tussen 350.000 en 200.000 jaar geleden) juist slordiger van vorm. Vaak werd eerst één kant in model gekapt en daarna pas de andere kant; dat heet 'wechselseitig gleichgerichtet'. Daardoor ontstaat vaak een vorm die aan één kant vlak is en aan de andere kant een beetje boller, dat heet een 'Halbkeil' of 'biface plano convex'. Deze vondst is zo een Halbkeil, gemaakt op een grote afslag.

De reden voor het maken van
zulke vuistbijlen was dat dit sneller ging dan façonnage, dus al lijkt dit type vuistbijl slechter gemaakt toch is het economisch een hele vooruitgang. In het Moustérien (tussen 150.000 en 40.000 jaar geleden) maakten de Neanderthalers het nog bonter, soms maakten ze dunne symmetrische vuistbijlen maar heel vaak ook echte dikke asymmetrische. Daardoor waren allerlei vormen mogelijk, waarvan vooral sommige Keilmesser-varianten heel kenmerkend kunnen zijn.

Moganiet en hyaliet
Op de foto's is te zien dat deze vuistbijl erg verweerd is. Een paar beschadigingen langs de rand laten zien dat de vuursteen eigenlijk grijs is. Maar de buitenste millimeter is gedeeltelijk opgelost en heeft daardoor een beetje een sponsachtige structuur. Die structuur is zichtbaar in putjes die vooral op de bolle kant zitten. Die verweringslaag heet 'moganiet', het lijkt wit omdat het ondoorzichtig is. Maar doordat een stevig kiezellaagje is afgezet op het moganiet is het grootste deel van het oppervlak glad gebleven. Dat stevige laagje heet 'hyaliet'. Bij deze vuistbijl is het hyaliet laagje dof verweerd. Minder verweerde hyaliet glanst als een spiegel. Deze combinatie van moganiet en hyaliet is een veel vookomend fenomeen in de löss en het is bijna altijd aanwezig bij Markkleebergien vondsten.

De cultuuraanduiding Markkleebergien is hetzelfde als het Jong-Acheuléen dat wij kennen uit de stuwwallen en uit de Belvédère groeve. Bij het Moustérien is meestal alleen hyaliet te zien en vaak zijn Moustérien werktuigen zelfs net zo vers als neolithische vondsten. Een kalkrijke bodem zorgt voor de agressiefste verwering, dus het Moustérien uit grubben en grotten is door moganiet vorming vaak wel blauwwit verkleurd.

Conclusie
Zowel de vormgeving van het werktuig als de verwering laten geen twijfel bestaan: dit is een grote Halbkeil uit de Markkleeberg traditie, dus tussen 250.000 en 350.000 jaar oud. Op dezelfde vindplaats zijn Levallois afslagen, gewone afslagen en schaven gevonden die uit dezelfde periode stammen. Meer uitleg volgt in de APAN/Extern maar deze ‘once in a lifetime’ vondst verdien een plekje op de APAN website, van daar deze vondstmelding.

Jan Willem van der Drift.            

Webmaster: Klaas Geertsma
Links naar alle artikelen en bijdragen op ApanArcheo, inclusief PDF-artikelen.

Over de APAN

Uitleg bij het APAN-vignet

APAN/EXTERN

Eemster, de vindplaats

APAN-onderzoeken

Tjerk Vermaning

Rapport Roebroeks- Eemster revisited

Artefacten her-determinatie

Collectie Sigrid Wolff

Collectie Groot Obbink

Collectie Limburgs Museum

Collectie Albert Siebring


Harry Huisman de stenenman

Abrasie in museum Les Eysies

Neanderthaler in Fryslân

Moustérien in Europa

De bipoplair-techniek

48 Vuistbijlen uit de Noordzee

Pijl&Boog van Hardinxveld

Neanderthaler in Drenthe

Jadeitbijlen in Neolithicum

De paardenjagers-godin

Hyaliet is een afzetting

Schuilenburg Midden Paleo 1
Schuilenburg Midden Paleo 2
Schuilenburg Midden Paleo 3
Schuilenburg Midden Paleo 4
Schuilenburg Midden Paleo 5

West Runton 1.800.000 BP

Mammoet van Wezuperbrug

Film

Stenenzoeken in het post-Vermaning-tijdperk

Foto's van Noordelijk vers-MP

Micoquin - Leek 1
Micoquin - Leek 2
Micoquin - Leek 3

Drie Wâldgroepschaven

Schuilenburg snavelboor

Gieten MP-snavelboor

Gieten MP-holschaaf

MP-vuistbijl van Joldelund

Grootste MP-schaaf Friesland

Bipolair MP Friesland

PDF-artikelen

Van Hyaliet tot vers
Wilhelminaoord lezing GJ van Noort

Wat gebeurde er nou echt met de Neanderthalers?

APAN/EXTERN 11- Eemster waarheid in situ

Neolithisch depot van Ravenswoud

Brabantse Broddels 1

Archeobrief - APANbetoog

Brabantse Broddels 2

Open brief aan prof dr Louwe Kooijmans

Brabantse Broddels 3

Het Leiden-glaciaal in Nederland

MP-merkwaardigheden

Collectie Sigrid Wolff

Spitsschaaf Bemmel

Standvoetbekerbijltje Leek

De migratie van jagers/verzamelaars van
de Hamburgcultuur in de Noord-Europese
laagvlakte (13.000 - 11.000 BP)


Een rendierjagersvindplaats van de Ahrens-burgcultuur in de Zuidelijke Noordzee
Inclusief: Een sjamanentrommel uit 1737 als verklarend “woordenboek” voor 11.000 jaar oude tekens?

Ahrensburgtekens in het Laat Mesolithicum

IJstijdkunst en de Maanmythe

Spaubeek; van rolsteen tot slijpsteen. Onderzoek
van een oudpaleolithisch vondstcomplex


Gekerstende oude heilige plaatsen

Brabantse Broddels 4

De Leemdijkbijl. De bewogen geschiedenis van een Drentse vuistbijl'. Door A. M. Wouters.

Engelstalige PDFs

Over Jadeietbijlen in het Neolithicum
The big search for 'Green' started 5000 BC. The beginning of a new Era

Over het hoe en wat van de Neanderthalers
The effects of metabolic changes in pleistocene
hominids


Boekbesprekingen

Over het boek Scherpe stenen op mijn pad
De zwanenzang van professor H.T. Waterbolk:
een compositie in dissonanten

Over het boek Op zoek naar de Kelten. Nieuwe archeologische
ontdekkingen tussen Noordzee en Rijn

Op zoek naar de Kelten. Een boekbespreking

Over een spannend archeo-boek
Het Peruvium ProjectVoor een foutloze weergave open ApanArcheo in Internet Explorer of Google Chrome
Klik foto voor een vergroting
Grote Halbkeil uit het Markkleebergien - 250.000 - 350.000 BP, gevonden op 2 maart 2013. Vinder en collectie: Jan Willem van der Drift. Materiaal : vuursteen.
Klik foto voor een vergroting
Tegelijk met de Halbkeil werden er ook een nog aantal afslagen en werktuigen aangetroffen. Deze samenstelling van de vondstgroep wijst op het aanwezig zijn van een Markkleebegien kampement ter plaatse.
Klik tekening voor een vergroting

 

DE GROTE HALBKEIL VAN ZUID-LIMBURG

UIT DE GROND GETROKKEN IN ZUID-LIMBURG


HALBKEIL -VUISTBIJL - UIT DE MARKKLEEBERG TRADITIE - 250.000 / 350.000 BP

©2008 APAN